Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Deti a mládež - občianske združenia - Žilinský kraj(38 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Deti a mládež - občianske združenia - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 38 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie alternatívneho využitia voľného času detí a mládeže, prevencie drogových závislostí a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt.
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami, pomoc deťom a dospelým s autizmom a ich rodinám. Pomoc ľudom v krízových situáciách.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Občianske združenie SNE poskytujúce pomoc rodinám v núdzi, prevádzkovanie klubovne pre mládež a detského klubu pre deti.
Občianske združenie - združuje mamičky, ktoré tvoria obsah pre portál www.sdetmi.com. Jeho cieľom je podpora aktívneho trávenia voľného času rodín s deťmi ako aj podpora športu.
Klubové a voľnočasové aktivity, výchovno - rekreačné tábory pre deti v hmotnej núdzi s poruchami správania a s ťažkým zdravotným postihnutím v náhradnej starostlivosti.
Jazykové kurzy, počítačové kurzy, medzinárodné mládežnícke výmeny, školenia a semináre pre celý svet, klubové aktivity, workshopy, letné a zimné tábory, výmenné pobyty.
Pomoc opusteným deťom pri hľadaní rodiny, záujemcom o náhradné rodičovstvo a náhradným rodičom. Iniciovanie zmien v sociálnom systéme.
Rodinné centrum - organizácia cvičení a tvorivých činností, priestor pre individuálne a skupinové aktivity, burza oblečenia.
Prevencia sociálnej patológie, ľudské a občianske práva, výchovné a vzdelávacie projekty prevencie sociálnej patológie, kulty, sekty
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Domov pre osamelých rodičov.
Občianske združenie - mládežnícky klub motorkárov.
Občianske združenie, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre aktivity detí a mládeže v oblastiach výchovy, kultúry, športu, ochrany životného prostredia a sociálnych aktivít.
Občianske združenie Centráčik. Podpora osobnostného rozvoja detí a mladých ľudí vo voľnom čase, zdravého sociálneho prostredia a prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti.
Občianske združenie, rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov.
Občianske združenie KULTÚRA - združenie základných línií činnosti, ktorými sú detský a mládežnícky program a program podpory dobrovoľníctva.
Vytváranie podmienok pre aktivity detí a mládeže - kultúra, sociálne aktivity, šport a ochrana životného prostredia.
Systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou, vykonávanie prevencie sociálno - patologických javov a poradenskej činnosti o zdrojoch pomoci.
Občianske združenie s cieľom pomôcť deťom so špecifickými poruchami učenia. Organizovanie vzdelávacích aktivít, seminárov, workshopov pre pedagógov, psychológov a rodičov.
Združenie rodičov s deťmi, postihnutých detským pohybovým ochorením, bazár s potrebami a pomôckami pre postihnuté deti.
Neziskové združenie - organizovanie kurzov a klubov pre manželské páry, mládež, katechézy, duchovné obnovy, knižnica a čitárne, rodinné a sociálne poradenstvo.
Materské centrum - poskytovanie služieb pre ženy na materskej dovolenke v oblasti relaxácie, rozptýlenia či vzdelania. Herňa, rozprávkové čítanie, tvorivé dielne, kurz malí športovci.
Kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické združenie. Rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej osobnosti. Vzdelávacie programy o vede, kultúre, umení, literatúre a ekológii.