Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Deti a mládež - občianske združenia(438 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
51 - 75 z celkom 438 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie HARPÚNA. Popularizácia a implementácia nápadov na zlepšenie života v SR.
Pomoc deťom v rozvojových krajinách a na Slovensku, vytvorenie prijateľných zdravotných a sociálnych podmienok.
Nezisková organizácia - pomoc deťom a mládeži z detských domovov, deťom a mládeži v núdzi.
Súbor s tanečnou, hudobnou a speváckou zložkou s deťmi od 5 do 16 rokov, prezentovanie doma i v zahraničí.
Komplexná a špecializovaná pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Prevádzka špecializovaných pobytových a ambulantných zariadení.
Služby poskytované obetiam domáceho násilia a rodinám v/pred/počas rozchodu s deťmi. Psychologické, právne a sociálne poradenstvo, krízová intervencia, vzdelávanie, prevencia na školách.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Občianske združenie venujúce sa deťom. Organizovanie letných detských táborov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre členov i nečlenov klubu.
Občianske združenie SNE poskytujúce pomoc rodinám v núdzi, prevádzkovanie klubovne pre mládež a detského klubu pre deti.
Súkromná škôlka a jasle pre deti vo veku 2 - 6 rokov, komunikácia a aktivity v angličtine.
Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná poradenská a preventívna starostlivosť deťom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, rozvoj nadania.
Občianske združenie pre vytváranie priestoru pre aktívnu podporu športovej činnosti zameranej na zápasenie a úpolové športy.
Občianske združenie - zverejňovanie informácií pre mladých, organizácia voľnočasových aktivít a poradenstvo.
Občianske združenie zaoberajúce sa zverejňovaním informácií pre mladých, organizáciou voľnočasových aktivít.
Združenie podporujúce bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.
Občianske združenie podporujúce bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.
Občianske združenie pre mladých podporujúce bezplatné zverejňovanie informácií a poradenstvo pre mladých.
Informačné centrum mladých - občianske združenie podporujúce bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.
Zlepšovanie kvality života detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, pomoc deťom budovať základy pre plnohodnotný život.
Organizovanie letných a veľkonočných táborov a reprezentačných plesov pre mládež v Čechách a Nemecku.
Občianske združenie pre matky prevažne na materskej a rodičovskej dovolenke a pre rodiny s deťmi predškolského veku, organizácia prednášok, seminárov, tréningov, poradenstvo.
Výchovno - vzdelávacie občianske združenie. Vzdelávanie zodpovedajúce vekovej kategórii dieťaťa, zaopatrenie a dohľad, odborný zdravotný a hygienický dozor, celodenná strava.
Združenie pre deti a dospelých. Organizovanie letných zážitkových detských a teenager táborov a jednodenných poznávacích výletov.