Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy dôchodcov - Košický kraj(23 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Domovy dôchodcov - Košický kraj
1 - 23 z celkom 23 výsledkov
Odporúčame vám
Samostatná neštátna a nezisková organizácia poskytujúca služby sociálnej starostlivosti i pre široký okruh starších občanov.
Zariadenie sociálnej starostlivosti - nezisková organizácia založená za účelom podpory a starostlivosti o dôchodcov.
Poskytovanie služieb ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní. Ubytovanie, stravovanie, starostlivosť a kultúrna činnosť pre starých ľudí.
Sociálne zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská a opatrovateľská činnosť.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie, domov dôchodcov, zariadenie sociálnych služieb v areáli kúpeľov.
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.
Ubytovanie a starostlivosť o seniorov. Kapacita 75 lôžok s celoročným pobytom a vybavením pre piatich klientov na denný stacionár. V budove je zriadená ordinácia praktického lekára, wellness.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov - stravovanie, zdravotná starostlivosť, bývanie, duchovná, záujmová, kultúra, rehabilitačná činnosť.
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Služby sociálnej starostlivosti pre starých občanov. Záujmová a kultúrna činnosť, rekreačná činnosť.
Služby sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom s fyzickými a psychickými poruchami.
Domov dôchodcov, sociálne zariadenie s poskytnutím bývania a zaopatrenia.
Ubytovanie so servisom sociálnych služieb pre dôchodcov. Klubová a rekreačná činnosť.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zdravotná starostlivosť o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.
Zariadenie s celoročným pobytom pre starých a chorých ľudí - ženy v dôchodkovom veku. Poskytovanie ubytovania, stravovania, zaopatrenia, záujmovej a kultúrnej činnosti a zdravotnej starostlivosti.
Poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí. Možnosť rehabilitácie, kultúry.
Sociálne služby pre starých občanov - ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka, rehabilitačná a záujmová činnosť.
Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým - bývanie, stravovanie, zaopatrenie.