Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Domovy dôchodcov(931 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 931 výsledkov
Odporúčame vám
Ošetrenie rán a preležanín, odber krvi, EKG vyšetrenie a iné služby ADOS - všetko u vás doma.
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
SENIOR – geriatrické centrum, n. o. člen MEDIREX GROUP, podáva pomocnú ruku v ťažkých momentoch. Vtedy, keď človek cíti, že potrebuje pomôcť s tým, čo donedávna zvládal sám. Staráme sa o ľudí starých, chorých, odkázaných na nepretržitú 24-hodinovú opatrovateľskú službu lôžkového charakteru v Špecializovanom zariadení. Snažíme sa, aby sa u nás naši klienti cítili príjemne a boli v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. O každého nášho klienta sa stará odborne kvalifikovaný personál s pochopením, zachovaním prirodzenej úcty k človeku a rešpektovaním jeho individuality. SENIOR - geriatrické centrum n. o., začalo svoju činnosť prevádzkovať v roku 2002 v priestoroch budovy nemocnice v Modre. Má za sebou viac ako 20 ročné skúsenosti s poskytovaním opatrovateľskej sociálnej služby. Vytvorenie geriatrického centra v priestoroch Nemocnice v Malackách je výnimočné svojím spojením sociálnej a zdravotnej starostlivosti o klienta, vďaka čomu je jediným svojho druhu v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Klienti geriatrického centra vďaka tomu získavajú nielen sociálnu starostlivosť, ale vďaka nemocničnému zázemiu aj okamžitú a komplexnú zdravotnú starostlivosť, čo napríklad v štandardných zariadeniach sociálnych služieb nebýva zvykom. K naším klientom sa snažíme vždy pristupovať individuálne a vytvárať rodinné prostredie.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Opatrovanie seniorov v Nemecku. Sprostredkovateľská agentúra pre opatrovateľky so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti opatrovania seniorov a poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť v Nemeckej spolkovej republike, v spolkovej krajine Bavorsko s výnimkou poskytovania zamestnania za úhradu.
Opatrovateľské služby v domácnostiach klientov. Organizovanie akreditovaných kurzov pre pracovníkov v sociálnej oblasti.
Domov seniorov VIVA Spišské Podhradie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti, aktivity.
Sociálne služby pre starých občanov - ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka, rehabilitačná a záujmová činnosť.
Každodenná lekárska starostlivosť, zariadenie sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov - 24 miest, špecializované zariadenie - 12 miest, celoročná pobytová služba, štandard wifi pripojenie, TV prijímač a signalizačné zariadenie, interiérová kaplnka s pravidelnými bohoslužbami, jednolôžkové a dvojlôžkové izby.
Sme firma fungujúca už od roku 2005 a zameriavame sa na pomoc starším, chorým a zraniteľným. Naše služby ponúkame najmä v Trenčianskom kraji. Zameriavame sa na opatrovateľskú službu v domácnosti klienta. Vieme zabezpečiť aj pomocníkov do domácnosti. Sme tiež licencovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Služba domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľské a rehabilitačné služby. Pacientami sú osoby so zdravotnými problémami, ktoré im nedovoľujú samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. Požičiavame zdravotnícke pomôcky s pôsobnosťou po celom Slovensku.
Sprostredkovanie opatrovateľských služieb a personálu do zahraničia a na Slovensku.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Sociálne starostlivosť o deti od 2 do 8 rokov. Liečebno - preventívna intervencia,
Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov. Koberce, vankúše, kabelky, bytový textil, keramika, dekoračné predmety, hračky, puzzle, bižutéria, obrazy.
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
HESTIA n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení v zmysle zákona o sociálnych službách. Celková kapacita zariadenia je 34 lôžok, ktorá je dlhodobo obsadená. HESTIA n.o. je známa pre svoju vysokú úroveň v poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Organizácia poskytuje svoje služby osobám po dovŕšení dôchodkového veku, osobám s rôznymi typmi demencie, so sklerózou multiplex, so schizofréniou a ďalšími ochoreniami prevažujúcimi v seniorskom veku človeka. Najmladší prijímateľ sociálnych služieb má 59 rokov a celkový vekový priemer obyvateľov zariadenia je 80 rokov.
Domov dôchodcov. Poskytovanie ubytovania a starostlivosť o starých ľudí. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť.