Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(401 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
76 - 100 z celkom 401 výsledkov
Odporúčame vám
Opatrovateľská služba pre seniorov, deti, rodiny a osamelých rodičov, núdzové bývanie.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej pomoci s ubytovaním.
Starostlivosť 24 hodín o mobilných a imobilných seniorov, výdaj liekov a dohľad nad ich užívaním, stravovanie, využitie 2 miestností, terasy a záhradky s parkovou úpravou, masážna miestnosť.
Starostlivosť občanom odkázaným na pomoc inej osoby. Odborná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby.
Zariadenie s celoročným pobytom pre starých a chorých ľudí - ženy v dôchodkovom veku. Poskytovanie ubytovania, stravovania, zaopatrenia, záujmovej a kultúrnej činnosti a zdravotnej starostlivosti.
Poskytovanie sociálnych služieb - stredisko sociálnych služieb Tereza – Vaľkovňa n.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov).
Sociálne zariadenie pre seniorov s celoročnou formou pobytu, sociálne služby osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Útulok a resocializačné stredisko pre mužov bezdomovcov a osoby po výkone trestu, mládež po skončení ústavnej či ochrannej výchovy. Prevencia pred alkoholom a návykovými látkami, pracovná terapia.
Domov pre telesne postihnutých. Nepretržitá starostlivosť pre telesne postihnutých, ubytovanie, stravovanie, opatrovanie, duchovná pomoc, bezbariérový prístup do všetkých priestorov zariadenia.
Komplexná starostlivosť o ženy po opustení detských domov, po liečení na závislosti a po výkone trestu, poskytovanie resocializácie.
Pomoc mladým dievčatám a ženám, matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici, ktoré boli doma týrané.
Starostlivosť o seniorov, dom dôchodcov a sociálnych služieb. Sociálna pomoc s ubytovaním, starostlivosť o občanov, prispôsobenie prirodzenému domácemu prostrediu.
Domov sociálnych služieb - opatrovateľská starostlivosť, duchovná činnosť. Domov dôchodcov.
Kurzy prvej pomoci, vodnej záchrannej služby a opatrovania. Humanitárne aktivity, darcovstvo krvi a sociálne služby.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Zlepšenie kvality života podľa ich prianí a potrieb. Zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre starších ľudí. Možnosť rehabilitácie, kultúry.