Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(401 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
51 - 75 z celkom 401 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.
Domov sociálnych služieb - komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím.
Činnosti sociálnej pomoci, ubytovanie, stravovanie, rehabilitačná starostlivosť.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie pre seniorov - ubytovanie, opatrovateľská, ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť, stravovanie v jedálni, rozvoz stravy. Denné centrum pre seniorov.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.
Domov sociálnych služieb - ubytovanie v dvojlôžkových izbách, súčasťou každej bunky je jedno sociálne zariadenie.
Opatrovateľská starostlivosť a sociálne služby pre dospelých s celoročným pobytom.
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby. Zdravotná starostlivosť v ambulancii fyziatrie a liečebnej rehabilitácie a na oddelení dlhodobo chorých.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť, ergopatia, tréning psychických a fyzických schopností, lekárske prehliadky.
Sociálna a zdravotnícka starostlivosť pre málo pohyblivých, ležiacich, imobilných dôchodcov.
Starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, hlavne osôb, ktorým ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby. Poradenstvo, stravovanie, kultúrne a záujmové činnosti.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitácie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba šatstva.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, poskytovanie ubytovania v penzióne alebo domove dôchodcov. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Sociálne služby - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Zariadenie sociálnych služieb, ubytovanie, starostlivosť o staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zdravotná starostlivosť o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.
Opatrovateľská služba pre seniorov, deti, rodiny a osamelých rodičov, núdzové bývanie.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej pomoci s ubytovaním.