Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Energie a voda - výroba(559 záznamov)

Teplárenstvo (108)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Vodárenstvo (56)
51 - 75 z celkom 559 výsledkov
Odporúčame vám
Výroba a rozvod tepla, správa a údržba bytového a nebytového fondu.
Budovanie solárnych, slnečných elektrárni. Poradenstvo pri príprave, projektovaní, ekonomickom zabezpečení, výstavbe solárnych systémov.
Dodávka energetických zariadení, ich montáž a naprogramovanie, výroba elektrických rozvádzačov, elektroinštalácia.
Prevádzka verejných vodovodov a kanalizácií, výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody.
Distribúcia elektrickej energie. Prevádzka distribučnej sústavy. Energetické poradenstvo.
Výroba, predaj a dodávka tepla, výroba a dodávka elektrickej energie, predaj demineralizovanej vody.
Výroba, montáž, opravy konštrukcii a energetických zariadení. Výroba a montáž oceľových konštrukcií. Kovovýroba. Prenájom zdvíhacej techniky.
Ekologické poradenstvo. Výroba a montáž technologických zariadení na využitie bioplynu na získavanie elektrickej energie, výroba plynu z biomasy.
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Výroba elektriny a tepla zo skládkového plynu. Výroba a dodávka kogeneračných jednotiek a plynových technológií.
Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, výroba a predaj elektriny, správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe.
Certifikovaná energetická spoločnosť. Energetické audity a služby. Poradenstvo v oblasti energetiky. Projektovanie, výstavba, údržba, servis, meranie a diagnostika energetických zariadení a celkov.
Investor a prevádzkovateľ energetického diela – Kogeneračného zdroja Bratislava WEST.
Výroba a rozvod tepla a pary. Poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie.
Poskytovanie tepelného komfortu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Výrobno-obchodná spoločnosť - výroba a distribúcia tepla v meste Levice, dodávka tlakovo zosilnenej pitnej vody.
Výrobca a dodávateľ pary a chladu pre priemyselných klientov v Priemyselnej zóne Levice - Juh.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, poradenstvo v oblasti strojárenstva. Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.
Prenos a rozvod elektrickej energie, riadenie energetických sietí, automatizácia výrobných procesov, inštalácia a servis generátorov, elektroinštalácie a systémové technológie budov.
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, oprava porúch.
Dopravné služby . Prevádzkovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.