Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce - Bratislavský kraj(68 záznamov)

Slovensko Geologické práce - Bratislavský kraj
Bratislava (54)
Malacky (2)
Pezinok (6)
Senec (5)
1 - 25 z celkom 68 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prieskumov. Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanačné práce.
Inžiniersko-geologický prieskum, kontrolné skúšky zhutnenia, projektovanie, statika stavieb, zakladanie, EIA.
Ručný výkop studní, prehlbovanie, čistenie studní, výroba a predaj falcových skruží do studní.
Vŕtanie a servis studní, projektovanie, čerpacie skúšky, odkalovanie studní, výmena a dodávka čerpadiel, požiarne studne, studne pre tepelné čerpadlá, odvodňovanie stavenísk, hydrogeologické posudky.
Realizácia vŕtaných studní, vyhľadávanie vodného zdroja, návrh vodného čerpadla a príslušného zariadenia. Vrty na tepelné čerpadlá a hydrogeológia.
Vŕtanie a čistenie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, geologické vrty. Predaj čerpacej techniky.
Riadené mikrotunelovanie ciest, železníc, vodných tokov, spevnených plôch s hydrodynamickou vrtnou súpravou.
Inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum. Geotechnické skúšky a merania. Vrtné práce. Ochrana a sanácia životného prostredia, pozemnej vody, pôdneho vzduchu a horninového prostredia.
Geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, vŕtanie studní, meranie inžinierskych sietí, bánske merania, meranie profilov.
Poskytovanie konzultačných, projektových a inžinierskych služieb. Zameranie na životné prostredie - vodohospodárske, pozemné a energetické stavby.
Geologický prieskum, zakladanie stavieb, kontrolné skúšky zhutnenia.
Projekčná činnosť a prieskumné práce. Konzultačné služby, ekologické audity, rizikové analýzy a inžiniering. Geologické prieskumové práce, sanácia podzemných vôd, environmentálne práce.
Výroba a predaj dekoratívnych obkladov a rustikálnej dlažby. Pokládka zámkovej dlažby – chodníky, príjazdové cesty, murárske a betonárske práce, kovovýroba, drevovýroba, výroba a montáž studní.
Vŕtanie a kopanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický posudok - studňa, čistiareň odpadových vôd, odlučovač ropných látok, vsakovanie dažďovej vody, monitorovací systém.
Vypracovanie projektovej dokumentácie vodohospodárskych stavieb, systémov na úseku vodného hospodárstva, životného prostredia a inžinierskych sietí. Príprava, zhotovenie, posudzovanie a realizácia.
Realizačná a konzultačná činnosť v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
Prieskum a sanácie ekologických záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity, meranie a riešenie emisií, výskumná, projekčná činnosť.
Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb. Vývoj a stavba komplexných systémov čistenia odpadových vôd - plánovanie, projekčné práce, geodetické a geologické práce.
Vŕtanie studní, návrh vŕtaných studní, projektová dokumentácia, návrh a dodávka čerpacej technológie, vrty pre tepelné čerpadlá. Studne na kľúč.
Vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum - ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum.
Kontrola tesnosti plastových izolácií na skládkach odpadov. Prieskum pre stavbu diaľníc, ciest, mostov, priehrad. Geografické analýzy, vyhľadávanie nevybuchnutej munície.
Seizmický prieskum, posudzovanie seizmicity, seizmického hazardu, rizika, ohrozenia, výpočet parametrov seizmického pohybu, lokálnych a normových spektier seizmickej odozvy, geofyzikálny prieskum.
Inžiniersko - geologický prieskum pre založenie stavieb. Geometrické plány, vytýčenie vlastníckych hraníc, inžinierska geodézia, odborné konzultácie z katastru nehnuteľností.
Zisťovanie a overovanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických pomerov územia. Vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd, prírodných liečivých, stolových minerálnych, termálnych vôd.