Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce - Slovensko(181 záznamov)

1 - 25 z celkom 181 výsledkov
Odporúčame vám
Geologické a hydrogeologické prieskumy a posudky. Realizácia vŕtaných studní.
Vŕtanie a prehlbovanie studni a vsakov do 30 metrov. Čistenie zdroja vody a vyhľadávanie zdroja vody, poradenstvo.
Vŕtanie studní, vŕtanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických vrtov, vŕtanie vrtov pre tepelné čerpadlá, čistenie vrtov, vrty na pilóty, hydrogeologické posudky.
Vyhľadávanie prameňa, studne na kľúč, vŕtanie studní, prehlbovanie existujúcich studní.
Ponuka návrhu geometrického plánu, vytýčenie hraníc pozemku a stavieb,polohopis – výškopis, digitálna mapa.
Vŕtanie studní pomocou rozoberateľných vrtných súprav. Vrty pre tepelné čerpadlá, prehlbovanie studne, stavebný vrt, vrt na tepelné čerpadlá.
Predaj ekologických, havarijných, bezpečnostných, hygienických produktov a vybavenia - sorbenty, havarijné súpravy, priemyselné útierky, čistenie a skladovanie kvapalín.
Vŕtanie studní a vrtov pre tepelné čerpadlá. Vŕtanie prieskumných čerpacích a inžiniersko-geologických vrtov. Dodávka a montáž čerpacej techniky.
Ručné kopanie, prehlbovanie a čistenie studní. Výkop studní na kľúč.
Strojové vŕtanie studní pre piloty a mikropiloty, inžiniersko-geologický prieskum a hydro-geologický prieskum.
Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností a investičnej výstavbe vykonávané autorizovaným geodetom.
Bezvýkopová výstavba inžinierskych sietí vodovodu, plynovodu, kanalizácie či optických sietí. Vŕtanie s minimálnym zásahom do povrchu. Vhodné pre komunikácie, budovy i záhrady rodinných domov.
Predaj ponorných čerpadiel Pumpeg. Vŕtanie studní a hydrovrtov.
Inžiniersko - geologický, hydrogeologický, geofyzikálny a ložiskový prieskum. Terénne, vzorkovacie a laboratórne práce. Rozlišovanie rôznych geologických štruktúr a tektoniky,radonový prieskum.
Vŕtanie a servis studní, projektovanie, čerpacie skúšky, odkalovanie studní, výmena a dodávka čerpadiel, požiarne studne, studne pre tepelné čerpadlá, odvodňovanie stavenísk, hydrogeologické posudky.
Strojné a ručné kopanie studní, renovácie a prehlbovanie starých studní, výkop, čistenie, prehlbovanie po dohode a oboznámenie sa s požiadavkou.
Ručný výkop studní, prehlbovanie, čistenie studní, výroba a predaj falcových skruží do studní.
Riadené mikrotunelovanie ciest, železníc, vodných tokov, spevnených plôch s hydrodynamickou vrtnou súpravou.
Vŕtanie studní hydraulickou súpravou a špirálovým vrtákom.
Studniarske práce - vŕtanie studní, prehlbovanie studní, čistenie studní, istenie vŕtaných studní, zemné práce, geologický prieskum.
Geologické práce - inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia.
Vŕtanie a kopanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický posudok - studňa, čistiareň odpadových vôd, odlučovač ropných látok, vsakovanie dažďovej vody, monitorovací systém.
Stavebný dozor, geodetické, projekčné a geologické práce. Sprostredkovanie územného rozhodnutia, identifikácia parciel, svetlo-technické posudky a hlukové štúdie. Projekčné práce.