Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce(208 záznamov)

1 - 25 z celkom 208 výsledkov
Odporúčame vám
Realizácia kopaných studní, autodoprava, sťahovanie. Výkopové práce, úprava terénu, oplotenia, preprava sypkých materiálov, prenájom kontajnerov.
Inžinierska geodézia - geometrické plány, výkupové elaboráty, vytyčovanie stavieb, pred a porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí, určovanie bodov - GPS, geologický prieskum.
Geologické práce - hydrogeologický, inžiniersko - geologický, environmentálny a pedologický prieskum, prieskum nerastných surovín, geoturistika a poradenstvo.
Hydrologický, geologický a inžiniersko - geologický prieskum, prieskum životného prostredia.
Geologický prieskum, terénne skúšky, sanácia zosuvov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, geologický dozor.
Inžiniersko-geologické, hydrologické prieskumy pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu, poľné geotechnické skúšky, monitoring zložiek životného prostredia, ekologický audit, prieskum znečistenia.
Vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu a ložiskového geologického prieskumu.
Geologické práce - vyhľadanie podzemných vodných prameňov, geopatogenných zón.
Geotermálne hĺbkové vrty. Vŕtanie studní, vybudovanie šachty studne, inštalácia čerpacej techniky. Vrty pre tepelné čerpadlá zem-voda do hĺbky 150 m.
Inžinierskogeologický prieskum pre pozemné stavby, dopravné stavby, zosuvy s ich prieskumom a ideovým návrhom ich sanácie.
Obhliadka a hľadanie prameňa. Vŕtanie a čistenie studní. Prieskumné vrty.
Vŕtanie a prehlbovanie studní a vsakov do 30 metrov. Čistenie zdroja vody a vyhľadávanie zdroja vody, poradenstvo.
Projekčné práce. Geologické práce a ich realizácia. Ťažba a úprava zeolitu. Sanácie. Ekologické služby. Vypracovanie EIA. Činnosť vykonávaná banským spôsobom.
Inžiniersko-geologický prieskum - poľné geotechnické skúšky, statická zaťažovacia skúška doskou, rázová zaťažovacia skúška doskou, penetračné sondovanie.
Inžiniersko - geologický prieskum, geofyzikálny prieskum, korózny, geoelektrický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia.
Inžinierska geológia, vŕtanie studní, hydrogeológia, zakladanie stavieb, mikropilotáž, stabilizácia svahov, pozorovacie vrty sanačné práce, poradenstvo a konzultácie.
Vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb, vŕtanie studní, rekonštrukcie a zatepľovanie.
Geologické práce - vŕtanie studní do 30 metrov, vyhľadávanie vodných prameňov, jadrové, vsakovacie, prieskumné vrty, hydrogeologické posudky.
Realizácia vŕtaných studní, vyhľadávanie vodného zdroja, návrh vodného čerpadla a príslušného zariadenia. Vrty na tepelné čerpadlá a hydrogeológia.
Projektovanie, projektový manažment, poradenstvo, vybavenie potrebných povolení, stavebná činnosť, návrh, realizácia záhradnej architektúry, geologický prieskum. Zatepľovanie, stavebný dozor, maliari.
Vŕtanie a čistenie studní. Kompletná dodávka čerpacej techniky.
Geologické a hydrogeologické prieskumy a posudky. Realizácia vŕtaných studní.
Vŕtanie studní, vŕtanie inžiniersko - geologických a hydrogeologických vrtov, vŕtanie vrtov pre tepelné čerpadlá, čistenie vrtov, vrty na pilóty, hydrogeologické posudky.
Vyhľadávanie prameňa, studne na kľúč, vŕtanie studní, prehlbovanie existujúcich studní.
Ponuka návrhu geometrického plánu, vytýčenie hraníc pozemku a stavieb,polohopis – výškopis, digitálna mapa.