Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické práce - Žilina(19 záznamov)

1 - 19 z celkom 19 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie komplexných služieb v oblasti projekcie a realizácie stavieb, meranie, projektová dokumentácia, geologické práce, vŕtanie studní.
Geologický prieskum, terénne skúšky, sanácia zosuvov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, geologický dozor.
Inžinierskogeologický prieskum pre pozemné stavby, dopravné stavby, zosuvy s ich prieskumom a ideovým návrhom ich sanácie.
Vŕtanie studní. Vrtné práce a penetračné sondovanie, hydrogeologické studne. Inžiniersko - geologický prieskum, sanácie zosuvov a drobné stavby.
Geologický prieskum. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Komplexné služby v oblasti ložiskového, hydrogeologického a inžiniersko geologického prieskumu.
Riešenie geológie a inžinierskej geológie. Vypracovanie inžinierskogeologických posudkov na všetky druhy stavieb, inžiniersko - geologický prieskum, prieskum a sanácie zosuvných území, terénne práce.
Stavebné práce - geotechnika, geologický a geofyzikálny prieskum, diagnostika stavebných konštrukcií a zaťaženia životného prostredia, projekty trhacích práci, geodetické práce.
Výskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitosti.
Geofyzikálne práce pre potreby geologického prieskumu a ochrany životného prostredia. Prieskum zosuvných území, merania elektrického odporu vo vrtoch.
Špeciálne zakladanie stavieb. Zváračské, upratovacie, vodoinštalatérske, zemné, maliarske, lešenárske, sklenárske práce, obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín, montáž parkovacích systémov.
Poradenstvo v oblasti stavebníctva, stavebný dozor. Vypracovanie projektovej dokumentácie a riadenie projektov. Služby v oblasti aplikovanej geológie, inžinierskej geológie a geotechniky.
Služby inžinieringu - vybavenie územného rozhodnutia , stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, podkladov z katastra nehnuteľností. Identifikácie parciel, geodetické zameranie stavieb.
Geologický prieskum životného prostredia, analýza rizík, plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže, sanácie pôd a podzemných vôd, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.
Komplexné riešenia v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie a mechaniky hornín. Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh. Regionálny hydrogeologický prieskum.
Služby v oblasti inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu vrátane poradenských a konzultačných služieb.
inžiniersko-geologické a hydrogeologické vrty, vŕtanie studní, geotermálne vrty, vrty pre tepelné čerpadlá, projektovanie, prieskum, čistenie a oceňovanie vrtov, realizácia hydrodynamických skúšok
Vrty pre inžierskogeologický prieskum na povrchu i v podzemí vrátane vrtov pre vodné tlakové skúšky a injektáž. Vrty pre hydrogeologický a balneologický prieskum.
Vypracovanie projektov geologických úloh, komplexný inžiniersko - geologický prieskum základovej pôdy vrátane základných údajov o podzemnej vode.