Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Banskobystrický kraj(38 záznamov)

Slovensko Humanitárne a sociálne občianske združenia - Banskobystrický kraj
1 - 25 z celkom 38 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Dom pre seniorov - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc s domácimi prácami.
CESPOM - cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. Aktivity sa zameriavajú na podporu rómskych detí, mládeže a dospelých v ťažkej životnej situácii.
Pomoc ZŤP občanom, deťom, dôchodcom, menšinám pri participácii na verejnom a profesijnom živote, zvýšenie zamestnanosti odbúraním bariér a zlepšením komunikácie s inštitúciami.
Združenie usilujúce sa o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podpora sociálno - charitatívnej činnosti so zameraním na starých a osamelých ľudí.
Združenie poskytujúce ochranu práv a podporu ľudí, ktorí sa zadĺžili a nedokážu svoje záväzky voči bankám a nebankovým spoločnostiam splácať, poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, vzdelávanie.
Nepolitické občianske združenie, prispievanie k zvyšovaniu celkovej úrovne hodnotného života handicapovaných spoluobčanov. Združovanie telesne a mentálne postihnutých občanov.
Informačno-poradenská činnosť pre deti i dospelých, pracovno-poradenský servis, pomáhanie pri práci s PC.
Poskytovanie sociálnych služieb - sociálne poradenstvo, opatrovateľská služba, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenie núdzového bývania a denný stacionár.
Pomoc opusteným deťom pri hľadaní rodiny, záujemcom o náhradné rodičovstvo a náhradným rodičom. Iniciovanie zmien v sociálnom systéme.
Občianske združenie s cieľom vytvoriť sociálne služby pre občanov so špecifickými potrebami a zabezpečiť individuálnu podporu občanom s mentálnym znevýhodnením.
Podpora rozvoja Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Riešenie problémov vážne chorých detí a mládeže v stredoslovenskom a širšom regióne, poskytovanie sociálnej pomoci.
Pomoc ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, riešenie sociálnych problémov obyvateľov, sprostredkovanie práce, rekvalifikácie, snaha o oživenie kultúrneho života.
Nezisková, spoločenská organizácia združujúca ľudí ochotných pomáhať ľuďom s viacnásobným postihnutím.
Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti deťom s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím.
Poskytovanie pomoci v sociálno-materiálnej a duchovnej oblasti. Nové možnosti pre deti a mládež zo sociálne slabých rodín, pre fyzicky a mentálne postihnutých.
Podpora a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať hodnoty zmyslu života, morálky, osobnosti, spoločnosti, rodiny a medziľudských vzťahov.
Projekt Kyberšikanovanie pre slovenské základné a stredné školy, ale aj iné štátne i súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Príručka a DVD s filmami slovenskej aj zahraničnej produkcie.
Projekt Zodpovedne bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a technológií. Povedomie, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.
Združená linka Pomoc.sk. Pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a technológií. Povedomie, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.
Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, zneužívanie detí, rasizmus a xenofóbia.
Bezpečnosť detí a mládeže na riziká internetu, mobilov a technológií. Projekt pre deti vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce poučiť.
Projekt Nehejtuj pre slovenské základné a stredné školy, ale aj iné štátne i súkromné inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou. Príručka a DVD s filmami slovenskej aj zahraničnej produkcie.
Záujmové skupiny občanov - realizácia projektov propagácie, kultúry, využitia voľného času, sociálnej výpomoci.