Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Humanitárne a sociálne občianske združenia(234 záznamov)

1 - 25 z celkom 234 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a bývania v domove na polceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.
Tvorba animovano-dokumentárnych vzdelávacích materiálov pre deti, knihy, projekty, kreslené seriály pre deti. Zamerané na poznávanie prírody a životného prostredia, jej ochanu, separovanie a likvidácia odpadu. Občianske združenie zamerané na pomoc obetiam nášľapných mín. Edukačná a vzdelávacia činnosť.
Bezpečnosť detí a mládeže na riziká internetu, mobilov a technológií. Projekt pre deti vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce poučiť.
Psychologické, poradenské a terapeutické služby pre deti a dospelých. Poradenské služby, prednášková, konzultačná a publikačná činnosť, organizovanie športových podujatí a aktivít.
Poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti a mladých ľudí s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb a predchádzať náročným životným situáciám.
Komplexná a špec.pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia, rodinám s deťmi v krízových životných situáciách a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky.
Občianske združenie - ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Občianske združenie - uchovávanie pamiatky obetí komunistického režimu, budovanie pamätníkov a pamätných tabúľ, vydávanie časopisu a kníh, zaznamenávanie svedectiev, starostlivosť o väzňov.
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Občianske združenie, ktoré pomáha v núdzi ohrozeným deťom a mladým ľuďom v málo rozvinutých krajinách a regiónoch.
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Poskytovanie služieb starým, chorým a ľuďom v núdzi. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí pacienta. Požičovňa zdravotníckych pomôcok.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Občianske združenie Psovodi záchranári - pomoc všetkým zložkám a ľuďom, ktorí ju potrebujú, pátracie akcie.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Občianske združenia s cieľom pomáhať študentom, rodinám a profesionálom pri sebarealizácii.