Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia(264 záznamov)

1 - 25 z celkom 264 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie Aliancia za rodinu. Podpora manželstva a rodiny.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami, pomoc deťom a dospelým s autizmom a ich rodinám. Pomoc ľudom v krízových situáciách.
Krízové centrum poskytujúce azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Združenie usilujúce sa o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podpora sociálno - charitatívnej činnosti so zameraním na starých a osamelých ľudí.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Pomoc sociálne odkázaným rodinám a voľnočasové aktivity pre deti z týchto rodín.
Občianske združenie, ktoré pomáha v núdzi ohrozeným deťom a mladým ľuďom v málo rozvinutých krajinách a regiónoch.
Občianske združenie realizujúce projekty a aktivity zamerané na mládež, rozvoj ľudských zdrojov a neformálne vzdelávanie.
Občianske združenie. Poskytovanie prechodného alebo trvalého ubytovania pre ľudí bez domova.
Zbierky použitého šatstva a textílií sociálnym zariadeniam, ochrana životného prostredia, úspory energie.
Občianske združenie poskytujúce pomoc pri hľadaní voľného miesta, umiestnenie v zdravotnom alebo sociálnom zariadení. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť s rehabilitačnými cvičeniami.
Účelové zariadenie Cirkvi bratskej Betánia. Opatrovateľská služba - terénna sociálna služba, ktorá je poskytovaná občanom v ich prirodzenom sociálnom prostredí. Je určená pre starších ľudí.
Podpora psychickej pohody detí v nemocničných zariadeniach prostredníctvom profesionálnych zdravotných klaunov.
Poskytovanie adresnej pomoci deťom, rodinám a konkrétnym ľuďom cez darcovský portál dakujeme.sk.
Nezisková organizácia - pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám.
Humanitárne a sociálne občianske združenie pre ochranu zvierat - útulok pre opustené zvieratá. Ponuka zvierat na adopciu.
Pomoc deťom v rozvojových krajinách a na Slovensku, vytvorenie prijateľných zdravotných a sociálnych podmienok.
Centrum obnovy rodiny - činnosti sociálnej pomoci a starostlivosti bez ubytovania.
Združenie poskytujúce ochranu práv a podporu ľudí, ktorí sa zadĺžili a nedokážu svoje záväzky voči bankám a nebankovým spoločnostiam splácať, poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, vzdelávanie.