Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia(268 záznamov)

1 - 25 z celkom 268 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Domov sociálnych služieb - ubytovanie v 1 alebo 2-lôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou a WC, poskytovanie ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti, voľnočasové aktivity.
Občianske združenie, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova a je prevádzkovateľom projektu Streetwork.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Občianske združenie poskytujúce pomoc a ubytovanie vo viacerých zariadeniach pre sociálne odkázaných občanov SR.
Pomoc občanom pri riešení každodenných problémov, poznanie práv a povinností, riešenie nepriaznivej životnej situácie.
Realizácia fotograficko-dokumentárneho projektu Afriktivity - dokumentovanie lokalít v Afrike, mapovanie činností slovenských organizácií a terénnych pracovníkov.
Dom dôchodcov. K dispozícii sú 1 a 2-lôžkové izby so sociálnym zariadením a kuchynským kútikom. Zabezpečená je lekárska starostlivosť, dozor zdravotných sestier a racionálne stravovanie.
Občianske združenie - ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Oficiálna stránka zariadenia - história, aktuality, služby, dokumenty, kontakty, fotogaléria.
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Zbierky potravín, hygienických a školských potrieb, hračiek a kníh. Poskytovanie odbornej pomoci ľuďom v psychickej, sociálnej kríze v Dome prijatia. Nízkoprahový klub pre deti a mládež Smajlík.
Organizácia charitatívnych aktivít aj projektov smerujúcich k podpore sociálne odkázaných a zdravotne postihnutých spoluobčanov mesta Nitry. Pomoc mladým nitrianskym rodinám.
Krízové centrum poskytujúce azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Dobrovoľnícke združenie, ktorého cieľom je adresne, konkrétne a účinne pomáhať a vytvárať priestor na pomoc ľuďom v kríze.
Súkromná vzdelávacia inštitúcia, organizácia vzdelávacích kurzov.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Občianske združenie prevádzkujúce zariadenie sociálnej služby pobytovou formou.
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.