Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Slovensko(275 záznamov)

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Slovensko
1 - 25 z celkom 275 výsledkov
Odporúčame vám
Psychologické, poradenské a terapeutické služby pre deti a dospelých. Poradenské služby, prednášková, konzultačná a publikačná činnosť, organizovanie športových podujatí a aktivít.
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Podpora psychickej pohody detí v nemocničných zariadeniach prostredníctvom profesionálnych zdravotných klaunov.
Komplexná a špec.pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia, rodinám s deťmi v krízových životných situáciách a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky.
Občianske združenie - ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a bývania v domove na polceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.
Informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrôf, nešťastných udalostí. Prevencia kriminality.
Občianske združenie - uchovávanie pamiatky obetí komunistického režimu, budovanie pamätníkov a pamätných tabúľ, vydávanie časopisu a kníh, zaznamenávanie svedectiev, starostlivosť o väzňov.
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Občianske združenie, ktoré pomáha v núdzi ohrozeným deťom a mladým ľuďom v málo rozvinutých krajinách a regiónoch.
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Poskytovanie služieb starým, chorým a ľuďom v núdzi. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí pacienta. Požičovňa zdravotníckych pomôcok.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Podpora rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri vstupe na trh práce.
Krízové centrum poskytujúce azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Občianske združenie Psovodi záchranári - pomoc všetkým zložkám a ľuďom, ktorí ju potrebujú, pátracie akcie.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Humanitárne a sociálne občianske združenie pre ochranu zvierat - útulok pre opustené zvieratá. Ponuka zvierat na adopciu.
Občianske združenie zamerané na pomoc obetiam nášľapných mín. Projekty, kreslené seriály pre deti.