Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Slovensko(276 záznamov)

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Slovensko
1 - 25 z celkom 276 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie - uchovávanie pamiatky obetí komunistického režimu, budovanie pamätníkov a pamätných tabúľ, vydávanie časopisu a kníh, zaznamenávanie svedectiev, starostlivosť o väzňov.
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Občianske združenie, ktoré pomáha v núdzi ohrozeným deťom a mladým ľuďom v málo rozvinutých krajinách a regiónoch.
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Poskytovanie služieb starým, chorým a ľuďom v núdzi. Opatrovateľská, ošetrovateľská a hospicová starostlivosť v domácom prostredí pacienta. Požičovňa zdravotníckych pomôcok.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Podpora rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri vstupe na trh práce.
Krízové centrum poskytujúce azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Občianske združenie Psovodi záchranári - pomoc všetkým zložkám a ľuďom, ktorí ju potrebujú, pátracie akcie.
Komplexná a špecializovaná pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Prevádzka špecializovaných pobytových a ambulantných zariadení.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Občianske združenie - ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Humanitárne a sociálne občianske združenie pre ochranu zvierat - útulok pre opustené zvieratá. Ponuka zvierat na adopciu.
Poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb a predchádzať náročným životným situáciám.
Občianske združenie zamerané na pomoc obetiam nášľapných mín. Projekty, kreslené seriály pre deti.
Občianske združenia s cieľom pomáhať študentom, rodinám a profesionálom pri sebarealizácii.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.