Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Košický kraj(28 záznamov)

Slovensko Humanitárne a sociálne občianske združenia - Košický kraj
1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie zhromažďuje zadarmo potraviny, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.
Pomoc drogovo závislým ľuďom a ľuďom pracujúcim v sex biznise.
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.
Občianske združenie realizujúce projekty a aktivity zamerané na mládež, rozvoj ľudských zdrojov a neformálne vzdelávanie.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Starostlivosť a opatrovateľské služby o dôchodcov, občanov v sociálnej núdzi. Prevádzkovanie charitných domov.
Sociálna pomoc a poradenstvo pre rodiny a jednotlivcov v núdzi a krízových životných situáciach. Výchova a vzdelávanie sociálnych zručností. Charitatívna pomoc. Organizovanie voľného času.
Umožnenie aktívneho polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže s mentálnym postihom, vytváranie podmienok a možností pre umeleckú prípravu talentovaných mladých ľudí.
Občianske združenie s cieľom združovať rodiny, v ktorých sa vykonáva alebo vykonávala profesionálna náhradná rodinná výchova.
Občianske združenie podieľajúce sa na riešení a odstraňovaní problémov sociálne znevýhodnených občanov v meste Krompachy a okolí. Snaha o integrovanie rómskej komunity do spoločnosti.
Občianske združenie. Podpora voľnočasových aktivít a organizácia aktivít pre rodičov s deťmi.
Občianske združenie. Podpora, pomoc a ochrana práv žien s onkologickým ochorením prsníka.
Občianske združenie - pomoc ľuďom postihnutých prírodnou živelnou katastrofou, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, podpora umenia, umelecky nadaných detí a mládeže.
Predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia.
Dobrovoľná práca, sociálna práca v teréne, kultúrno - spoločenské aktivity, ochrana životného prostredia, organizovanie táborov.
Získavanie finančných a vecných prostriedkov na činnosť združenia, organizácia podujatí, pomoc ľuďom v núdzi, pomoc pre osamelé matky s deťmi, týrané ženy a deti, organizovanie detských táborov.
Pomoc opusteným, týraným a závislým ľudom v sociálnej a hmotnej núdzi - zmena kvality života jednotlivcov, rodín, ich rozvoj a reintegrácia.
Pomoc pri integrácii znevýhodnených skupín obyvateľstva. Pomoc začleňovať ľudí do spoločenského života.
Nezisková organizácia zameraná na pomoc ľuďom v núdzi. Poradenské služby.
Občianske združenie Nová Cesta - Pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, mládeži a rodinám žijúcim na okraji spoločnosti.
Občianske združenie dvojčiat a viacerčiat. Spoločné akcie, príbehy, rady, pomoc pri výchove a starostlivosti o dvojčatá, spolupráca s materskými centrami.
Občianske združenie podporujúce mládež zo sociálne slabších vrstiev v oblasti športu, kultúry, vzdelávania, poznávania kultúrneho dedičstva SR a kultúr v iných krajinách.
Občianske združenie s cieľom vybudovať a prevádzkovať hospic slúžiaci na pomoc ľuďom v domácej starostlivosti.