Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Nitriansky kraj(25 záznamov)

Slovensko Humanitárne a sociálne občianske združenia - Nitriansky kraj
Komárno (2)
Levice (4)
Nitra (10)
Šaľa (1)
1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Komplexná a špecializovaná pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Prevádzka špecializovaných pobytových a ambulantných zariadení.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Občianske združenie s cieľom zlepšiť kvalitu života klientom zariadenia sociálnych služieb realizovaním športových, kultúrno-spoločenských a relaxačno-rehabilitačných akcií.
Združenie s humanitárnym zameraním, podpora a pomoc osobám postihnutým onkologickými ochoreniami, ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva.
Dom dôchodcov. K dispozícii sú 1 a 2-lôžkové izby so sociálnym zariadením a kuchynským kútikom. Zabezpečená je lekárska starostlivosť, dozor zdravotných sestier a racionálne stravovanie.
Pomoc občanom pri riešení každodenných problémov, poznanie práv a povinností, riešenie nepriaznivej životnej situácie.
Organizácia charitatívnych aktivít aj projektov smerujúcich k podpore sociálne odkázaných a zdravotne postihnutých spoluobčanov mesta Nitry. Pomoc mladým nitrianskym rodinám.
Občianske združenie - poskytovanie pomoci postihnutým ľudom, onkologickým pacientom, ľuďom postihnutých záplavami.
Občianske združenie - podpora nemocníc, domov dôchodcov, azylových domov, detských domovov a škôl v Slovenskej republike.
Podpora vzdelávania detí, mládeže i dospelých, podpora športu detí, mládeže, občanov zdravotne postihnutých a nových foriem cvičení, podpora vývoja ducha, semináre a pobyty.
Nezisková organizácia. Všeobecne prospešné služby pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným kombinovaným postihnutím.
Vydávanie magazínu - útočenie proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovanie dobrých a osvedčených konzervatívnych hodnôt.
Občianske združenie - humanitná činnosť a podpora znevýhodnených skupín prednostne z Nitry.
Pomoc vo vzdelávaní, výchove a v rozvoji telesnej kultúry, výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb. Diagnostika a poradenstvo pre deti i dospelých, prednášky.
Podpora a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Občianske združenie na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov, podporu rovnosti a boj proti diskriminácii.
Občianske združenie zamerané na sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo.
Občianske združenie. Podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti sociálnej a humanitárnej starostlivosti. Poskytovanie pomoci postihnutým opusteným a týraným ľuďom a taktiež onkologickým pacientom.
Pomoc rizikovým skupinám obyvateľstva začleniť sa do spoločnosti, sprístupniť a zabezpečiť ekonomické možnosti na presadzovanie a obhajovanie spoločných záujmov cieľových skupín.
Ochrana a podpora znevýhodňovaných skupín, výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity, školenia a prednášky, informačný servis.
Organizovanie programov pre deti predškolského veku, sprostredkovanie voľnočasových aktivít, organizovanie podujatí, kurzy pre tehotné ženy, sociálne, právne a psychologické poradenstvo.