Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Prešovský kraj(26 záznamov)

Slovensko Humanitárne a sociálne občianske združenia - Prešovský kraj
Humenné (1)
Levoča (1)
Poprad (5)
Prešov (15)
Snina (1)
Svidník (1)
1 - 25 z celkom 26 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie zaoberajúce sa ochranou zvierat.
Klub náhradných rodín. Zastrešovanie rodín, ktoré medzi seba prijali opustené deti z detských domovov. Vzájomná pomoc náhradných rodín a záujemcov o náhradné rodičovstvo.
Všeobecná podpora viacnásobne postihnutých detí, poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti, podpora vzdelávania, rehabilitácie, vzdelávania pedagógov, založenie denného stacionára.
Pomoc sociálne odkázaným rodinám a voľnočasové aktivity pre deti z týchto rodín.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Občianske združenie s cieľom zvýšiť hospodársku a farmársku činnosť, ochraňovať a kultivovať životné prostredie, rozvíjať spoluprácu s Rómskou etnikou.
Občianske združenie pre podporu a rozvoj projektov socializácie, ochrany detí a kurately.
Občianske združenie. Dobrovoľná pomoc ľuďom v núdzi.
Nezisková organizácia urbanika - zveľaďovanie mesta a komunikácia vo verejnom priestore prostredníctvom výstav, prezentácií, seminárov, workshopov.
Rozvoj kultúry, školstva, športu a sociálnej sféry - organizovanie podujatí, akcií, seminárov a konferencií, publikačná činnosť.
Občianske združenie, ktorého cieľom je priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, prosperity a spoluzodpovednosti a morálnej povinnosti. Zahraničná rozvojová a humanitárna pomoc ľuďom v núdzi.
Pomoc opusteným deťom pri hľadaní rodiny, záujemcom o náhradné rodičovstvo a náhradným rodičom. Iniciovanie zmien v sociálnom systéme.
Organizovanie a poskytovanie pomoci v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, podpory vzdelávania, ochrany a rozvoja životného prostredia a šírenia porozumenia a mieru medzi národmi.
Poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a bývania v domove na polceste pre mládež z detských domovov a z nefunkčných rodín.
Občianske združenie - poradenská a konzultačná činnosť pri príprave projektových zámerov a projektov v sociálnej oblasti. Tvorba komunitných plánov, manažovanie projektov.
Občianske združenie vytvorené pre prácu s deťmi, s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania. Pomoc rodinám s postihnutými deťmi.
Podpora rozvoja aktívnej politiky trhu práce a zlepšenie životných podmienok najmä skupín občanov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodnených pri vstupe na trh práce.
Strategické plánovanie, prípravy a realizácie projektov, manažovanie, facilitácia a metodologické vedenie tvorby komunitného plánovania.
Nezávislá feministická organizácia - problematika ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.
Ochrana ľudských práv, ochrana životného prostredia,ochrana zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, podpora zamestnanosti.
Pomoc pri živelných pohromách a požiaroch, pomoc pri pátraní po nezvestných osobách, preventívna činnosť, verejno prospešná činnosť, činnosť mladých záchranárov.
Pomoc rodinám alkoholikov a ľuďom, ktorých životy sú alebo boli ovplyvnené alkoholizmom blízkej osoby.
Občianske združenie s cieľom podporiť ľudí v sociálnej, krízovej alebo hmotnej núdzi.
Občianske združenie s cieľom zlepšovať starostlivosť o novorodencov, ktorí sú hospitalizovaní na oddelení neonatológie v Perinatologickom centre v Prešove.
Angažovanie sa za podporu organizácií založených na princípe komunít v Keni, za obmedzenie šírenia smrteľných chorôb.