Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne a sociálne občianske združenia - Žilinský kraj(29 záznamov)

Slovensko Humanitárne a sociálne občianske združenia - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Oficiálna stránka zariadenia - história, aktuality, služby, dokumenty, kontakty, fotogaléria.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.
Komplexná starostlivosť pre deti a dospelých so špeciálno-pedagogickými potrebami, pomoc deťom a dospelým s autizmom a ich rodinám. Pomoc ľudom v krízových situáciách.
Starostlivosť o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Príprava a sprevádzanie náhradných rodičov. Prevádzkovanie krízových centier a nízkoprahových klubov.
Občianske združenie SNE poskytujúce pomoc rodinám v núdzi, prevádzkovanie klubovne pre mládež a detského klubu pre deti.
Občianske združenie s cieľom pomôcť a podporiť obyvateľov sociálneho domova v spoločenských a kultúrnych oblastiach. Poradenská, vzdelávacia, publikačná a informačná činnosť.
Občianske združenie s cieľom poskytovať sociálne služby fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Občianske združenie Psovodi záchranári - pomoc všetkým zložkám a ľuďom, ktorí ju potrebujú, pátracie akcie.
Pomoc opusteným deťom pri hľadaní rodiny, záujemcom o náhradné rodičovstvo a náhradným rodičom. Iniciovanie zmien v sociálnom systéme.
Združenie telesne a mentálne postihnutých osôb a ich príbuzných, sociálne služby, realizácia dobrovoľníckeho programu, zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie medziľudských vzťahov.
Prevencia sociálnej patológie, ľudské a občianske práva, výchovné a vzdelávacie projekty prevencie sociálnej patológie, kulty, sekty
Organizovanie prorodinných podujatí, oslavy sviatkov, príprava snúbencov na manželstvo, poradňa pre rodiny, výchova k manželstvu a rodičovstvu, kurzy Billingsovej metódy, školenie učiteľov.
Dobročinná organizácia - poskytovanie humanitárnych služieb a pomoci spoluobčanom.
Trénovanie a šírenie tradičnej školy karate Iga Ryu na Slovensku a vo svete, pomoc ľudom nabrať dostatok energie a vnútornej sily na prekonávanie každodenných malých, či veľkých problémov.
Ochranu života, zdravia a majetku ľudí na pozemných komunikáciách. Bezpečná jazda na pozemných komunikáciách. Informácie pre motoristov o nebezpečných úsekoch ciest.
Podpora a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Občianske združenie, ktoré pracuje so ženami s onkologickou chorobou. Pomoc ľuďom, ktorí trpia onkologickými ochoreniami. Organizovanie stretnutí onkologicky postihnutých, návštevy chorých pacientov.
Občianske združenie PROCES-3 - pomoc ľuďom bez domova, vydávanie časopisu Priestor pre život.
Občianske združenie - sociálne služby a komunitný rozvoj, riešenie sociálnych problémov, konzultačnú činnosť.
Neziskové združenie - organizovanie kurzov a klubov pre manželské páry, mládež, katechézy, duchovné obnovy, knižnica a čitárne, rodinné a sociálne poradenstvo.
Kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické združenie. Rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej osobnosti. Vzdelávacie programy o vede, kultúre, umení, literatúre a ekológii.
Neinvestičný fond, ktorého cieľom je združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorázovú pomoc rodinám a jednotlivcom, vo finančnej tiesni.