Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Inšpekcia a certifikácia - Bratislavský kraj(29 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Inšpekcia a certifikácia - Bratislavský kraj
Bratislava (29)
1 - 25 z celkom 29 výsledkov
Odporúčame vám
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001, ISO 37001 a iné), akreditácia.
Audit a certifikácia manažérskych systémov. Inšpekčné činnosti ako inšpekcia strojov, technických, tlakových a plynových zariadení, bezpečnostných komponentov strojov, žeriavov, výťahov.
Odborný kontrolný orgán vykonávajúci štátny dozor a ukladajúci pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Kontrola životného prostredia.
Laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov. Analýzy odpadov, zemín, pôdy, kompostov, nerastných surovín. Analýzy vôd, meranie hluku, ozónu. Certifikácia produktov. Poradenstvo.
Všeobecná verejná správa, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o nelegálnej práci.
Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v SR, výstupné inšpekčné materiály, výročné správy, podávanie sťažností, sprístupnenie informácií.
Oficiálna stránka Národného inšpektorátu práce SR. Praktické informácie, legislatíva, kontakty na úradné miesta.
Certifikačná a inšpekčná činnosť, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
Skúšanie a certifikácia stavebných výrobkov a strojov, energetická certifikácia budov, certifikácia manažérskych systémov, kalibrácia a overovanie meradiel, znalecká a projekčná činnosť.
Certifikácia stavebných výrobkov, certifikácia systémov manažérstva kvality podľa, vykonávanie skúšok v oblasti stavebníctva.
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem, akreditácia.
Energetická certifikácia budov, energetický audit, termovízne merania. Predaj a výroba kartónových obalov podľa požiadaviek. Predaj obalových materiálov.
Kontrola používania jednotiek a ich symbolov, dodržiavania povinností používateľmi určených meradiel a parametrov vyrábaných určených meradiel v súlade so schváleným typom.
Financie a bankové služby - analýzy spoločnosti, príprava podkladov na leasing, kontrola účtovných výkazov. Zakladanie, reštrukturalizácia, konkurzy a likvidácia spoločností. Poradenstvo.
Technické testovanie a analýzy, vykonávanie kontrol tovarov a služieb podľa príslušných technických noriem, právnych predpisov. Poradenstvo. Kuriérska a doručovateľská služba. Sledovanie zásielok.
Certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem ISO. Organizovanie školení a seminárov.
Nezávislá, skúšobná, kalibračná, certifikačná, konzultačná a inšpekčná spoločnosť hodnotenia kvality a bezpečnosti výrobkov, certifikácie.
Certifikácia systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001, TS 16949, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, STN EN 15038:2006, STN EN ISO 13485:2004. Školenia.
Poradenstvo v oblasti hygieny potravín - vypracovanie systému HACCP, prevádzkového poriadku, sanitačného poriadku, poradenstvo a konzultácie, audit, školenia, zabezpečenie obhliadky prevádzky.
Vypracovanie energetického certifikátu ku kolaudácii a vypracovanie teplotechnického posúdenia k stavebnému povoleniu.
Akreditácia kalibračných, skúšobných, medicínskych laboratórií, inšpekčných orgánov. Atestácie plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek.
Medzinárodná mimovládna nezisková organizácia zameraná na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni.
Výskum a vývoj, inžinierske služby, certifikačné činnosti, vzdelávanie, stroje a zariadenia, zváracie materiály, výroba polotovarov, renovácie a opravy, normalizácia, publikácie, časopis.
Zabezpečenie certifikácie, hodnotenia, vzdelávania - kurzy pre firmy a zamestnancov, školenia bezpečnosti, pre zdravotníctvo, kurzy životného prostredia a energetiky.