Inšpekcia a certifikácia
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Inšpekcia a certifikácia(68 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 68 výsledkov
Odporúčame vám
Zabezpečovanie audítorských skúšok, zabezpečovanie skúšok spôsobilosti, zabezpečovanie preskúšania a vydáva certifikáty.
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001, ISO 37001 a iné), akreditácia.
Poradenstvo, audity, školenia, konzultácie a certifikácie v oblasti manažérskych systémov (ISO 9001, ISO/IEC 27001), ochrany osobných údajov, business kontinuity a kybernetickej bezpečnosti.
Audit a certifikácia manažérskych systémov. Inšpekčné činnosti ako inšpekcia strojov, technických, tlakových a plynových zariadení, bezpečnostných komponentov strojov, žeriavov, výťahov.
Odborný kontrolný orgán vykonávajúci štátny dozor a ukladajúci pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Kontrola životného prostredia.
Inšpektorát práce. Dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie BOZP, dozor. Zoznam inšpektorátov.
Laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov. Analýzy odpadov, zemín, pôdy, kompostov, nerastných surovín. Analýzy vôd, meranie hluku, ozónu. Certifikácia produktov. Poradenstvo.
Dozor nad dodržiavaním predpisov, vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov, poradenstvo v oblasti ochrany práce zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám.
Previerky so špeciálnym režimom, celoslovenské a krajské previerky. Previerky bezpečnosti práce a nelegálnej práce.
Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce, tvorba a schvaľovanie pracovných postupov v organizáciách a podrobné šetrenie udalostí.
Všeobecná verejná správa, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o nelegálnej práci.
Kontrola pracovných postupov, prostriedkov, dodržiavania predpisov a BOZP.
Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v SR, výstupné inšpekčné materiály, výročné správy, podávanie sťažností, sprístupnenie informácií.
Dozor a vyšetrovanie - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovno - právne vzťahy, nelegálna práca a zamestnávanie, trhový dohľad, pracovné podmienky.
Oficiálna stránka Národného inšpektorátu práce SR. Praktické informácie, legislatíva, kontakty na úradné miesta.
Inšpekčná organizácia automotive sektore. Audity plnenia štandardov predaja, údržby, diagnostiky, opráv a kontroly vozidiel. Metrológia, overovanie určených meradiel.
Certifikačná a inšpekčná činnosť, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
Skúšanie a certifikácia stavebných výrobkov a strojov, energetická certifikácia budov, certifikácia manažérskych systémov, kalibrácia a overovanie meradiel, znalecká a projekčná činnosť.
Certifikácia stavebných výrobkov, certifikácia systémov manažérstva kvality podľa, vykonávanie skúšok v oblasti stavebníctva.
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem, akreditácia.
Služby v oblasti energetickej certifikácie. Ponuka kompletných služieb v oblasti projekčnej činnosti. Vypracovanie tepelnotechnického posudku.
Kontrola dodržiavania bezpečnosti pri práci a bezpečných pracovných podmienok.
Energetická certifikácia budov, energetický audit, termovízne merania. Predaj a výroba kartónových obalov podľa požiadaviek. Predaj obalových materiálov.
Certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem, environmentálnych manažérskych systémov, systémov na zabezpečenie kvality.
Nezávislá inšpekčná a certifikačná spoločnosť, inšpekcie, revízie, skúšky, meranie, vzdelanie, bezpečnosť.