Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Jazykové materské školy(88 záznamov)

1 - 25 z celkom 88 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Základná škola spojená s materskou školou, vyučovací jazyk maďarský. Predškolská výchova detí do 6 rokov, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov, príprava na stredné školy.
Súkromná materská škola akreditovaná MŠ SR - s výučbou anglického jazyka v rodinnom prostredí. Predprimárne vzdelávanie, individuálny prístup k deťom, krúžková činnosť, starostlivosť o zdravie.
Súkromná materská škôlka s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Súkromné bilingválne (anglicko – slovenské) detské jasle a škôlka pre deti od 2 - 6 rokov. Hodinová, jednodňová, večerná a víkendová starostlivosť.
Materská škola - celodenná starostlivosť, výučba anglického jazyka, hudobná výchova spojená s tancom, výtvarná výchova.
Predškolské vzdelávacie zariadenie s vyučovacím jazykom anglickým - jazykové vzdelávanie, pobyt vonku, záujmové krúžky.
Spoločná nemecko-slovenská škola a škôlka s nemeckým vyučovacím jazykom. Vedenie výučby a výchovy detí personálom z Nemecka.
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Súkromná jazyková materská škola matematiky a športu. Výučba čínskeho, španielskeho a anglického jazyka.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Rozvoj osobnosti, hudobné, vzdelávacie aktivity. Záujmové krúžky, jazykové vzdelávanie.
Materská škola a jasle. Poskytovanie celodennej a poldennej starostlivosti o deti od 2 do 5 rokov. Celodenná komunikácia v anglickom jazyku.
Rusko - anglicko - slovenská škôlka pre deti od 1 do 6 roka. Vyučovanie pomocou hier a bežných stavov, rozvoj reči. Bábkové divadlo.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Súkromná anglicko - slovenská základná škola, materská škola a gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. Zoznam žiakov, predmety, krúžky a učebné plány.
Súkromná materská škola zameraná na všestranný rozvoj a zdravú stravu s výučbou angličtiny a nemčiny.
Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov. Učenie hravou formou. Plavecký výcvik a krúžok anglického jazyka.
Súkromná materská škola zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2 do 6 rokov. Ponuka výučby anglického jazyka.
Predškolská výchova a vzdelávanie v náboženskom duchu. Príprava detí pred nástupom do školy.
Súkromná materská škôlka s dôrazom na vytvorenie zdravého sociálneho rastu dieťaťa s detským psychológom priamo v škôlke pre deti od dvoch do šiestich rokov. Detské letné tábory a oslavy.
Súkromná nemecká materská škôlka pre deti od 3 do 6 rokov - komunikácia v nemeckom jazyku, zdravá a vyvážená strava, výlety, pobyty v prírode, narodeninové oslavy detí, sezónne aktivity.
Materská škola s výučbou anglického jazyka, poldenná a celodenná starostlivosť o deti, individuálny prístup.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie žiakov v maďarskom jazyku, organizovanie školských výletov, predškolské aktivity detí.