Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva - Bratislavský kraj(51 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Ľudské práva - Bratislavský kraj
Bratislava (47)
Pezinok (2)
Senec (2)
26 - 50 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania a osvety. Rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a sociálnych hodnôt.
Snaha o zabezpečenie trvalo udržateľného rastu zamestnanosti a zapojenia členov marginalizovaných rómskych komunít do pracovného procesu.
Výskumná a analytická činnosť vo sfére kultúry a etnicity. Odborná činnosť a rozvíjanie odbornému dialógu v otázkach týkajúcich sa problematiky menšín, rasy a etnicity.
Občianske združenie. Boj s nezamestnanosťou, zlepšenie života a postavenia Rómov, pomoc zaostávajúcim regiónom Slovenska a rozvoj vzdelávacieho systému.
Občianske združenie na štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikačnú činnosť.
Združenie za rovnoprávnosť žien a mužov, proti násiliu páchaného na ženách a deťoch, reprodukčné práva.
Zabezpečovanie spolupráce organizácií zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách. Informácie, poradne, dokumenty.
Víziou združenia je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek ľudských a občianskych práv.
Iniciatíva boja proti rasizmu na Slovensku. Aktuálne správy, kampane a projekty.
Šírenie tolerancie medzi národmi a rasami. Snaha pomôcť deťom a mladým z rozvojových krajín. Adopcia detí z Afriky na diaľku.
Ochrana spotrebiteľa a podpora spotrebiteľskej politiky v podmienkach trhovej ekonomiky Slovenska.
Občianske združenie založené na rešpektovaní občianskych a ľudských práv.
Pomoc bezdomovcom pri integrácií do spoločnosti, prevencia bezdomovectva u sociálne znevýhodnených osôb a pozitívne vplývy na postoje verejnosti voči bezdomovcom. Vydávanie časopisu Notabene.
Nezávislá organizácia a nadácia na podporu vzdelávania, sociálneho mieru, ochrany zdravia. Ochrana práv detí, životného prostredia a ľudských práv.
Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.
Orientácia na zvyšovanie povedomia spoločnosti v oblasti rovnosti príležitostí, prevencia a eliminácia rodinného násilia a sociálno - právna ochrana detí.
Občianske združenie s cieľom obhajovať a presadzovať ľudské práva homosexuálov, bisexuálov a transexuálov a odstraňovať všetky formy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
Občianske združenie. Rozvíjanie duchovného bohatstva Rómov, rozvoj ich tradičnej kultúry, folklóru a materinskej reči, čím sa prispieva k utužovaniu národnostnej identity Rómov.
Občianske združenie, ktoré vzniklo ako poradenské združenie na pomoc pacientom vo využívaní ich práv v zdravotnom systéme SR.
Podpora a šírenie povedomia o spolužití národov a kultúr, podpora rozmanitosti a vzájomného poznávania sa a porozumenia. Vzdelávacie, informačné, osvetové a kultúrne aktivity, realizácia projektov.
Podpora spolužitia spoluobčanov rôznych národností, boj proti rasizmu a xenofóbií. Propagácia slovenských miest ako priestoru tolerancie.
Občianske združenie - cieľom je podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, rodiny založenej na manželstve, ochrana náboženskej slobody. Semináre, konferencie, školenia, publikačná činnosť.