Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ľudské práva - Bratislavský kraj(51 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Ľudské práva - Bratislavský kraj
Bratislava (47)
Pezinok (2)
Senec (2)
1 - 25 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Propagovanie myšlienok spravodlivého obchodu (fair trade) na Slovensku a informácií o situácii v krajinách Juhu.
Ochrana ľudského života od počatia po smrť, informácie o prenatálnom vývine dieťaťa, potrate, ohrozeniach života, pomoc pri riešení životných situácií žien, detí, chorých a slabých.
Celosvetová nezávislá mimovládna organizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej starostlivosti.
Krízové centrum poskytujúce azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Rozvoj ochrany v oblasti ľudských a občianskych práv na Slovensku. Právna pomoc pri porušovaní ľudských a občianskych práv.
Občianske združenie s činnosťou zameranou vzdelávacími aktivitami a aktivitami riešiacimi problémy národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
Občianske združenie, ochrana ľudských práv, práv zvierat a ochrana životného prostredia.
Služby poskytované obetiam domáceho násilia a rodinám v/pred/počas rozchodu s deťmi. Psychologické, právne a sociálne poradenstvo, krízová intervencia, vzdelávanie, prevencia na školách.
Ľudsko-právna mimovládna organizácia. Usilovanie sa o dodržiavanie ľudských práv.
Nadácia - rozvoj duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, činnosť v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vzdelávanie, ekonomické poradenstvo, podpora telesnej výchovy a športu.
Zvyšovanie tolerancie voči etnicky, sociálne, či inak odlišným skupinám ľudí pomocou monitorovania, spracovania a zviditeľňovania kultúrnych, duchovných hodnôt a týchto ľudí na Slovensku i zahraničí.
Občianske združenie - aktivity pre deti, vzdelanie, osveta, podpora zručností. Pomoc pre ľudí, podpora a medziľudské vzťahy.
Občianske združenie Iniciatíva Inakosť obhajuje a presadzuje ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí na Slovensku.
Obhajoba a presadzovanie verejného záujmu s využívaním právnych nástrojov, prispievanie k pozitívnym zmenám právneho systému pre efektívnu ochranu práv. Participácia občanov na správe vecí verejných.
Poskytovanie ochrany pred účinkami ich neoprávneného premiestnenia alebo zadržiavania. Právo na kontakt s obidvoma rodičmi. Vymáhanie výživného.
Ochrana národnostných menšín, organizácia podujatí a akcií, poradenstvo, sociálna pomoc.
Občianske združenie - vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Propagovanie priamej demokracie ako priameho osobného vzťahu slobodného a zodpovedného občana a jeho verejného zástupcu, stanovy, zhromaždenia občanov, aktivity.
Občianske združenie s cieľom pôsobiť na zvyšovanie vymožiteľnosti práva občanov.
Podpora dodržiavania princípov demokracie a multikulturalizmu na území Slovenska.
Informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrôf, nešťastných udalostí. Prevencia kriminality.
Ochrana a podpora zdravia, liečba drogovo závislých, podpora a rozvoj telesnej kultúry, sociálna pomoc, podpora vzdelávania, ochrana ľudských správ. Liečba, konzultácie.
Ochrana práv pacientov a informovanosť verejnosti o problematike zdravotníctva, práv a povinnostiach pacientov v SR.