Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pomoc obetiam násilia(16 záznamov)

1 - 16 z celkom 16 výsledkov
Odporúčame vám
Komplexná a špec.pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia, rodinám s deťmi v krízových životných situáciách a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky.
Informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrôf, nešťastných udalostí. Prevencia kriminality.
Pomoc tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia.
Krízové centrum poskytujúce azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Služby poskytované obetiam domáceho násilia a rodinám v/pred/počas rozchodu s deťmi. Psychologické, právne a sociálne poradenstvo, krízová intervencia, vzdelávanie, prevencia na školách.
Oficiálna stránka zariadenia - história, aktuality, služby, dokumenty, kontakty, fotogaléria.
Mimovládna nezisková organizácia. Pomoc pre ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.
Boj proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu, obchodu so ženami a nútenej prostitúcii.
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.
Pomoc týraným ženám, sociálne a psychologické poradenstvo.
Predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia.
Získavanie finančných a vecných prostriedkov na činnosť združenia, organizácia podujatí, pomoc ľuďom v núdzi, pomoc pre osamelé matky s deťmi, týrané ženy a deti, organizovanie detských táborov.
Zabezpečovanie spolupráce organizácií zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách. Informácie, poradne, dokumenty.
Pomoc rodinám alkoholikov a ľuďom, ktorých životy sú alebo boli ovplyvnené alkoholizmom blízkej osoby.