Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Nadácie - Slovensko(134 záznamov)

1 - 25 z celkom 134 výsledkov
Odporúčame vám
Podpora verejnoprospešných projektov v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, životného prostredia, občianskej spoločnosti, športu a kultúry.
Nadácia podporujúca vzdelávanie žiakov Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická.
Podpora, propagácia a realizácia výskumu nádorových ochorení na všetkých úrovniach - základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.
Podpora ochrany a rozvoja duchovných hodnôt, zdravia a vzdelávanie, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Stránka na komunikáciu s verejnosťou, informuje o činnosti, o preventívnych kampaniach, o podujatiach na získanie finančných zdrojov.
Nadácia. Podpora mladých talentovaných ľudí, mladých lekárov a vzdelávania.
Nadácia REVIA ako verejnoprospešná organizácia 21 rokov povzbudzuje obyvateľov malokarpatského regiónu k záujmu o veci verejné a k vzájomnej pomoci.
Slovenská liga proti hypertenzii - zníženie chorobnosti a úmrtnosti na následky hypertenzie.
Podpora detí a mládeže do 18 rokov, zvyšovanie kvality života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovanie sociálnej a životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
Nadácia. Podpora chorých, poskytovanie humanitárnej pomoci a podpora rozvoja detí a mladých ľudí.
Nezisková organizácia - univerzálny online systém darcovstva na Slovensku, propagácia dobročinnosti a darcovstva.
Posilňovanie sociálneho kapitálu, zvyšovanie kvality života, rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.
Preventívne, diagnostické, aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a ľudí trpiacich alzheimerovou chorobou.
Podpora a pomoc jednotlivcom pri ich dočasných alebo trvalých zdravotných problémoch, finančná podpora študentov, financovanie a podpora charitatívnej činnosti, detských domovov, domovov dôchodcov.
Podpora športových a kultúrnych aktivít, ochrana historických pamiatok. Poskytovanie odbornej pomoci mestu a inštitúciám v právnej a ekonomickej oblasti pri realizácii projektov.
Nadácia televízie Markíza - dobročinné aktivity, pomoc deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným ochorením, podpora vzdelávania a rozvoj talentov detí a mládeže.
Vojenská podporná nadácia - pomoc vojakom, ich rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí pracujú alebo pracovali pre rezort obrany.
Pomoc rodinám v núdzi. Sociálne nájomné bývanie, podpora vzdelávania a a rozvoj pracovných zručností mladých ľudí.
Realizácia projektov, podpora študentov technických smerov v rozvoji ich vzdelania a získavaní praktických zručností.
Individuálne online kurzy angličtiny - Callan Method 4xrýchlejšie, nemčiny, španielčiny, taliančiny, ruštiny.
Nadácia má za cieľ podporovať aktivity zamerané na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie a obnovu prírodných hodnôt, finančne podporovať školstvo.
Rozvoj aktivít v oblasti vzdelávania dospelých, podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
Humanitná nadácia - organizovanie školení, seminárov a konferencií v zmysle budovania a posilňovania demokracie v duchu kresťanských a morálnych hodnôt.
Organizácia zameraná na pomoc deťom. Podpora znevýhodnených skupín, detí a mladých ľudí. Podpora organizácií pracujúcich s deťmi. Celoročná verejná zbierka Hodina deťom.