Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Neziskové organizácie - Žilinský kraj(25 záznamov)

Slovensko Neziskové organizácie - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Ubytovanie, stravovanie a ostatné služby spojené s dlhodobým pobytom odkázaných osôb - upratovanie, pranie, žehlenie, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo a rehabilitácia.
Informačné centrum mladých - nezisková organizácia podporujúca bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb.
Nezisková organizácia - odborné poradenstvo a tvorba projektov vnútornej bezpečnosti a krízového riadenia.
Neziskový fond orientovaný na pomoc deťom z detských domovov. Uľahčenie zaradenia sa do plnohodnotného každodenného života mimo detský domov.
Oblastná organizácia cestovného ruchu. Združovanie podnikateľských subjektov a subjektov samosprávy, podpora cestovného ruchu.
Občianska spoločnosť a internacionalizácia vzdelávania a vedy na Slovensku. Organizovanie štipendijných programov a programov na podporu vzdelávania.
Organizovanie - športové kurzy a podporné športové aktivity, prednášky v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu, kultúrno - edukačných infocesty a pobytov, vzdelávacie aktivity a projekty.
Neziskové, záujmové združenie - štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného. Skúmanie stavu a vývoja kriminality.
Nezisková organizácia - ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt, digitalizácia kultúrneho a historického dedičstva, poskytovanie informácií.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Zariadenie pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc iných osôb.
Súkromné zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb - ubytovacie, stravovacie, sociálne služby.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy všetkých skupín obyvateľstva.
Nezisková organizácia, poskytovanie profesionálnej opatrovateľskej služby, poslaním organizácie je pomáhať ľuďom v núdzi.
Poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby na celom území SR.
Rieši vedecké úlohy v oblasti základného a palikovaného výskumu v oblasti metabolizmu. Jeho cieľom je skúmanie ľudskej výživy a výživových doplnkov na zdravie človeka vo všetkých segmentoch.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti neformálneho i formálneho vzdelávania a výchovy, najmä detí, mládeže a ich rodín prostredníctvom zážitku a integrácie.
Nezisková organizácia - podpora slovenského umenia, organizácia výstav regionálnych až svetových formátov, realizácia multižánrových podujatí.
Neziskové združenie - organizovanie kurzov a klubov pre manželské páry, mládež, katechézy, duchovné obnovy, knižnica a čitárne, rodinné a sociálne poradenstvo.
Mimovládne neziskové združenie právnických osôb, správca čiarových kódov EAN/UPC a systému GS1.
Nezisková mimovládna organizácia združujúca študentské samosprávy na stredných školách na Slovensku s cieľom zapojiť študentov do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania.
Organizovanie aktivít pre deti, mládež a dospelých na rozvoj vzdelávania - kurzy, prednášky, besedy, obnova duchovných hodnôt, vydávanie publikácií.
Organizácia, zastupujúca malých podnikateľov iniciovaný Európskou chartou v podnikateľskom prostredí SR - presadzovanie spoločných oprávnených záujmov podnikateľov.
Nezisková organizácia pôsobiaca v neziskovom sektore, organizujúca stretká spoločenstiev, krúžky, záujmové kluby v rôznych smeroch.