Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 25 z celkom 891 výsledkov
Odporúčame vám
Advokátska kancelária - trestné, rodinné, občianske právo.
Príprava zmlúv, zastupovanie v súdnych konaniach, zakladanie obchodných spoločností, rodinné spory, právne poradenstvo.
Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného, ​​občianskeho, autorského práva a zastupovanie v súdnych sporoch.
Advokátska kancelária. Právne činnosti obchodného, medzinárodného, pracovného práva. Právne poradenstvo.
Dostupné právne poradenstvo pre začínajúcich aj zabehnutých podnikateľov. Skúsený advokát. Právne služby pre živnostníkov, malé a stredné podniky.
Advokátska kancelária - obchodné, občianske, trestné, ústavné a potravinové právo.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva ako aj práva duševného vlastníctva a verejného práva.
Právne služby - trestné, rodinné, občianske, pracovné, správne a obchodné právo, zastupovanie pred súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.
Advokátska kancelária - obchodné, trestné, rodinné, občianske právo. Právne poradenstvo.
Poskytovanie právnych služieb pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného práva a práva duševného vlastníctva.
Obchodné, občianske, rodinné a pracovné právo, dlžoby. Konzultácie, reštrukturalizácie, bankroty, likvidácie.
Advokátska kancelária - komplexné právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva.
Advokátska kancelária, právne služby, poradenstvo. Rodinné, obchodné, pracovné právo.
Právne služby - zastupovanie klientov vo veciach občianskoprávnych, trestných, obchodných, správnych, rodinných.
Právne služby a poradenstvo so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.
Advokátska kancelária. Trestné, obchodné, pracovné právo. Predmanželské zmluvy a rozvody.
Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne služby v oblasti sporov vznikajúcich medzi občanmi, v rodinnom živote, spory vznikajúce medzi podnikateľmi, podávanie žalôb, vymáhanie pohľadávok.
Priemyselno-právna ochrana, zastupovanie klienta, pomoc pri riešení sporov, poradenstvo pre autorské práva.
Odborné, efektívne a inovatívne právne služby so zameraním na individuálne potreby a záujmy klienta vo všetkých oblastiach práva.
Poskytovanie právnych služieb a právnej pomoci. Občianske, rodinné, obchodné a správne právo. Zastupovanie pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.
Advokátska kancelária - obchodné, rodinné, občianske a trestné právo.
Právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného, medzinárodného práva, poradenstvo a konzultácie, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v konaniach.
Advokátske poradenstvo a právne služby, obchodné, medzinárodné, rodinné a občianske právo.
Advokátska kancelária. Právne služby - trestné, občianske, obchodné, rodinné, pracovné, dedičské a správne právo.
Advokátska kancelária LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby.