Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Opatrovateľské služby(425 záznamov)

101 - 125 z celkom 425 výsledkov
Odporúčame vám
Opatrovateľská a zdravotná starostlivosť o staršie osoby. Hotelová a lôžková časť podľa rozsahu starostlivosti. Stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, sprievod a pomoc pri chôdzi a hygiene.
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach.
Domov sociálnych služieb - ubytovanie v dvojlôžkových izbách, súčasťou každej bunky je jedno sociálne zariadenie.
Opatrovateľská starostlivosť a sociálne služby pre dospelých s celoročným pobytom.
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby. Zdravotná starostlivosť v ambulancii fyziatrie a liečebnej rehabilitácie a na oddelení dlhodobo chorých.
Sociálna a zdravotnícka starostlivosť pre málo pohyblivých, ležiacich, imobilných dôchodcov.
Starostlivosť o invalidných dôchodcov - poskytovanie stravovania, bývania a zaopatrenia.
Starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, hlavne osôb, ktorým ich nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby. Poradenstvo, stravovanie, kultúrne a záujmové činnosti.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitácie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba šatstva.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, poskytovanie ubytovania v penzióne alebo domove dôchodcov. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Poskytovanie starostlivosti ľudom s postihnutím. Tvorivo - humanistická výchova, systém KEMSAK - kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia.
Zariadenie sociálnych služieb, ubytovanie, starostlivosť o staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím.
Opatrovateľská služba pre seniorov, deti, rodiny a osamelých rodičov, núdzové bývanie.
Základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Ubytovanie a stravovanie.
Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej pomoci s ubytovaním.
Starostlivosť 24 hodín o mobilných a imobilných seniorov, výdaj liekov a dohľad nad ich užívaním, stravovanie, využitie 2 miestností, terasy a záhradky s parkovou úpravou, masážna miestnosť.
Starostlivosť občanom odkázaným na pomoc inej osoby. Odborná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť.
Kombinované zariadenie sociálnych služieb, domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov. V zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť.
Domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby.
Domov sociálnych služieb - opatrovateľská starostlivosť, duchovná činnosť. Domov dôchodcov.
Kurzy prvej pomoci, vodnej záchrannej služby a opatrovania. Humanitárne aktivity, darcovstvo krvi a sociálne služby.