Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Politické inštitúcie - Bratislavský kraj(26 záznamov)

Slovensko Politické inštitúcie - Bratislavský kraj
Bratislava (24)
Malacky (1)
Senec (1)
1 - 25 z celkom 26 výsledkov
Odporúčame vám
Cieľom klastra je rozvíjať energetickú politiku v kombinácii s podnikateľským prostredím.
Strana, ktorá sa zameriava na budúce generácie. Vyzdvihuje slobodu a solidaritu. Zoznam kandidátov, stanovy, program.
Nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.
Informácie o činnosti komisie, jej politikách a udalostiach v EÚ. Zisťovanie politického, hospodárskeho a sociálneho vývoja v SR.
Politická strana - snaha o vytvorenie spravodlivého usporiadania ľudskej spoločnosti. Stanovy, profil poslancov, financovanie a regionálne zastúpenie.
Pôsobenie demokratickej politickej strany - Strana zelených. Cieľom strany je zdravie človeka a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
Informácie o politickej strane, dianie, tlač, voľby, predseda, predsedníctvo, poslanecký klub, asistenti poslancov, zväzy.
Slovenská mimo-parlamentná ľavicová politická strana. Programové vyhlásenia, ciele a stanovy strany.
Politická strana, program protikorupčný, za odbornosť a za otvorenú demokraciu.
Strana Maďarskej Koalície - základné údaje, informácie z parlamentu, archív, kalendár aktivít.
Slovenská mimoparlamentná politická strana. Zastupovanie záujmov rómskej menšiny.
Politická strana s hlavnou myšlienkou podporovať a chrániť občiansky princíp vo voľbách.
Politická strana MOST - HÍD. Cieľom je ochrana a rozvoj demokracie alebo garantovanie pokojného spolunažívania a rovnosti všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike.
Činnosť SNS. Národne orientovaná, konzervatívna, stredo-pravá strana opierajúca sa o európsko-kresťanský hodnotový systém.
Politický strana NOVA, ktorá presadzuje zmeny - nová politika, nová ekonomika, nové verejné služby, nová morálka, volebný program pre voľby do EP a otvorená samospráva.
Inštitút združujúci študentov a mladých profesionálov pôsobiacich v oblasti politológie a politickej komunikácie.
Politická strana s poslaním bojovať za lepšie podmienky pre deti.