Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pomoc obetiam násilia - Slovensko(11 záznamov)

Pomoc obetiam násilia - Slovensko
1 - 11 z celkom 11 výsledkov
Odporúčame vám
Bezpečný ženský dom poskytuje azylové ubytovanie obetiam domáceho násilia.
Komplexná a špec.pomoc týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia, rodinám s deťmi v krízových životných situáciách a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky.
Informačné a poradenské služby obetiam trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrôf, nešťastných udalostí. Prevencia kriminality.
Služby poskytované obetiam domáceho násilia a rodinám v/pred/počas rozchodu s deťmi. Psychologické, právne a sociálne poradenstvo, krízová intervencia, vzdelávanie, prevencia na školách.
Oficiálna stránka zariadenia - história, aktuality, služby, dokumenty, kontakty, fotogaléria.
Mimovládna nezisková organizácia. Pomoc pre ženy, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.
Boj proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu, obchodu so ženami a nútenej prostitúcii.
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, ktoré majú poruchy správania, pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín.
Predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia.
Zabezpečovanie spolupráce organizácií zaoberajúcich sa elimináciou násilia páchaného na ženách. Informácie, poradne, dokumenty.