Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
76 - 100 z celkom 627 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Advokátska kancelária - obchodné právo a právo obchodných spoločností, bankové a finančné právo, právo nehnuteľností, pracovné a športové právo a riešenie sporov.
Advokátska kancelária - poradenstvo pre domácich a zahraničných klientov so zameraním na právo obchodných spoločností, energetické právo, projektové financovanie, nehnuteľnosti, pracovné právo.
Advokátska kancelária - právne služby vo všetkých oblastiach práva, vymáhanie pohľadávok, zakladanie s.r.o, prevody nehnuteľností, ochrana osobných údajov, verejné obstarávanie.
Poskytovanie právnych služieb podnikateľským i nepodnikateľským subjektom v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného práva. Právne poradenstvo a zastupovanie na súdoch.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Obchodné, občianske a pracovné právo.
Poskytovanie právnych služieb právnickým a fyzickým osobám v obchodno-právnych a občiansko-právnych vzťahoch.
Poskytovanie právnych služieb - pracovné právo, rodinné, občianske a správne právo, zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva.
Advokátska kancelária. Právne poradenstvo a právna činnosť - pracovné, občianske, rodinné a trestné právo.
Advokátska a právna činnosť, poradenstvo. Obchodné, rodinné, trestné, pracovné právo.
Právne služby najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, daňového a správneho práva.
Obchodné právo - založenie/zrušenie obchodných spoločností, obchodné záväzkové právo, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, správne právo.
Advokátska kancelária - právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a pracovné právo, úverové vzťahy, právo duševného vlastníctva a informačných technológií, súťažné právo.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právnych služieb. Pracovné, obchodné, trestné, zmluvné, zmenkové a ústavné právo.
Prevádzka advokátskej kancelárie - poskytovanie právnych a poradenských služieb.
Právne služby a poradenstvo, zastupovanie klientov - trestné, rodinné, občianske právo.
Advokátska kancelária - daňové, konkurzné, pracovné právo, právo verejného obstarávania, energetické a ekologické poradenstvo.
Advokátske služby v občianskom, trestnom, obchodnom, pracovnom a správnom práve.
Advokátska kancelária, služby v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného, správneho a pracovného práva, právne poradenstvo.
Advokátska, patentová a známková kancelária - zastupovanie pred Európskym patentovým úradom a pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu. Rodinné právo, občianske, obchodné a pracovné právo.
Poskytovanie právnických skužieb - ochranné známky, patenty, autorské právo, licenčné právo, duševné vlastníctvo. Občianske, pracovné, ústavné, duševné, obchodné právo, právo obchodných spoločností.
Poskytovanie komplexných právnych a súvisiacich odborných služieb domácim i zahraničným klientom, v ktorejkoľvek právnej oblasti.
Obchodné, pracovné, občianske, rodinné, pozemkové právo, nehnuteľnosti, zakladanie spoločností, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdmi a orgánmi, tvorba zmlúv, právne poradenstvo.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti obchodného, trestného, pracovného práva domácim a zahraničným klientom.