Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pracovné právo - Bratislavský kraj(244 záznamov)

Slovensko Pracovné právo - Bratislavský kraj
Bratislava (236)
Malacky (1)
Pezinok (3)
Senec (4)
76 - 100 z celkom 244 výsledkov
Odporúčame vám
Právne služby - občianske, rodinné, obchodné, správne, trestné právo, právne konzultácie a poradenstvo, spisovanie zmlúv, zakladanie spoločností.
Advokátska kancelária - právne poradenstvo, konzultácie a právna poradňa on-line, spisovanie a spracovanie dokumentov, právnych analýz, právne zastupovanie v sporových konaniach.
Advokátska kancelária - poskytovanie právnych rád a poradenstva. Vykonávanie právnických činností a poskytovanie konzultácií v právnych otázkach v rôznych oblastiach práva.
Advokátska kancelária. Právo obchodných spoločností, obchodné, pracovné právo, nehnuteľnosti, obchodné spory, občianske, správne a rodinné právo.
Advokátske služby, podpisovanie zmlúv, právne poradenstvo. Občianske, rodinné, obchodné, pracovné a správne právo.
Právne služby - právo obchodných spoločností, obchodné a zmluvné právo, zlúčenia a akvizície, hospodárska súťaž, pracovné, občianske a správne právo, súdne spory, vymáhanie pohľadávok, nehnuteľnosti.
Audítorské, daňové a poradenské činnosti verejným a súkromným organizáciám v priemyselných odvetviach, riadenie rizík a riadenie firmy. Advokátska činnosť v oblasti obchodného a pracovného práva.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného.
Advokátska kancelária - občianske, pozemkové, rodinné, pracovné a správne právo, právne poradenstvo.
Právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho, finančného a bankového, európskeho, správneho, trestného, pracovného práva. Daňové poradenstvo, personálna agenda, účtovníctvo, audit.
Advokátska kancelária. Občianske právo, právo obchodných spoločností, zmluvné a daňové právo, súdne vymáhanie pohľadávok, konkurzné, trestné a pracovné právo.
Advokátska kancelária. Právne služby a poradenstvo v oblastiach obchodného, autorského, konkurzného, daňového práva a práva obchodných spoločností.
Právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a rozvodového, pracovného práva, daňových zákonov a financií. Podnikateľské poradenstvo.
Právo obchodných spoločností, bankové a finančné právo, európske právo, právo nehnuteľností, správne právo, zmluvné právo, právo hospodárskej súťaže, súdne spory, pracovné právo, fúzie a akvizície.
Advokátska kancelária. Trestné, obchodné, pozemkové, pracovné, občianske právo, medzinárodné právo obchodné a súkromné.
Advokátska kancelária - obchodné právo, právo obchodných spoločností, zmluvné právo, pracovné právo, právny audit, právo na ochranu osobnosti, trestné, colné, pozemkové právo, právo nehnuteľností.
Právne služby a poradenstvo - obchodné, občianske, pozemkové právo a právo nehnuteľností, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, pracovné, trestné a priestupkové právo.
Advokátska kancelária - obchodné, občianske, pracovné právo a právo nehnuteľností.
Advokátska spoločnosť - daňové poradenstvo, právo spoločností, hospodárske právo, hospodárske súťaže, obchodné právo, poradenstvo v oblasti práva.
Obchodné, pracovné, trestné, občianske právo - zakladanie obchodných spoločností, príprava Valných zhromaždení, zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi, právo cenných papierov.
Advokátska kancelária - občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo všeobecné, finančné právo, trestné právo.
Advokátska kancelária - financie, korporátne, obchodné záväzkové a pracovné právo, nehnuteľnosti, právo duševného vlastníctva, reštrukturalizácia a insolvencie, súdne spory a rozhodcovské konanie.
Advokátska kancelária - poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku,v oblasti práva obchodných spoločností, pracovného práva, občianskeho a stavebného práva.
Právne služby a právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, medicínskeho práva, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach a zriaďovanie sídla obchodných spoločností.
Právne služby so špecializáciou na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, občianskeho práva, práva nehnuteľností a zmluvného práva.