Hľadať firmu

Pravidlá pridávania stránok

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese katalog@azet.sk

Do Katalógu firiem a www stránok sa zaraďujú stránky, ktoré:

 • sú prevádzkované na doméne .sk alebo .cz, resp. sú na inej doméne, ale majú slovenskú alebo českú jazykovú mutáciu (jedinou výnimkou sú stránky, ktoré obsahovo súvisia so Slovenskou republikou alebo Českou republikou a zároveň sú užitočné pre občanov SR alebo ČR)
 • majú vlastný obsah, sú dokončené a plne funkčné

Do Katalógu sa nepridávajú stránky, ktoré:

 • sa otvárajú dlhšie ako pol minúty
 • sú v rozpore so zákonmi SR
 • nemajú dostatočne informačne hodnotný obsah (s výnimkou osobných stránok)
 • obsahujú informáciu o tom, že daná doména je na predaj
 • stránka je presmerovaná na spoločnosť poskytujúcu webhostingové služby
 • stránka alebo jej časť po otvorení zjavne nefunguje
 • na hlavnej stránke alebo na podstránkach je napísané, že je v rekonštrukcii
 • nefungujú odkazy v menu
 • nezobrazujú sa správne obrázky
 • na neerotickej stránke je odkaz, reklama na erotiku (aj bannery)
 • stránka obsahuje len reklamné bannery
 • je zjavné, že stránka nebola aktualizovaná dlhší čas
 • používajú na označenie svojich tovarov alebo služieb slovo Pokec alebo Zoznamka, pretože sú to ochranné známky našej spoločnosti

URL adresa

URL adresu Vašej web stránky je potrebné zadať:


 • v základnom tvare (nie presmerovaciu doménu)
 • smerujúcu na hlavnú stránku, nie na konkrétnu podstránku

Názov

Názov stránky stručne pomenúva hlavný obsah stránky, resp. je totožný so zaužívaným pomenovaním stránky alebo jej obsahu. Názov nesmie mať viac ako 50 znakov (vrátane medzier). Musí začínať veľkým písmenom, za ktorým nasledujú malé písmená. Nesmie obsahovať superlatívy, zmienky o kvalite, cene a neoveriteľné tvrdenia typu – najnovší, najobľúbenejší, najkvalitnejší a pod. (výnimku predstavuje napr. stránka zameraná na súťaž o najlepšiu fotografiu).

Popis

Popis slúži na výstižné a stručné pomenovanie obsahu stránky vyjadrené súvislými vetami v slovenskom jazyku s diakritikou. Minimálna dĺžka popisu 300 znakov. Popis nesmie byť len vymenovaním kľúčových slov potrebných pre vyhľadávanie. Konečnú podobu popisu činností kontrolujú administrátori Katalógu, ktorí si vyhradzujú právo meniť jeho znenie v súlade s pravidlami.

Kategória

Každá stránka môže byť zaradená len do jednej kategórie, ktorá čo najvýstižnejšie charakterizuje obsah stránky. Je potrebné, aby ste zaradili Vašu stránku do správnej kategórie, čo najhlbšie v štruktúre stromu.

Stránky s erotickým obsahom musia byť zaradené do relevantnej podkategórie v kategórii Erotika. V prípade, že stránka má neerotický obsah, ale obsahuje erotickú reklamu alebo odkazy na erotické stránky, nebude do Katalógu firiem a www stránok vôbec zaradená.

Zaradenie stránky do viacerých kategórií je možné v rámci sponzorovaných odkazov.

Zviditeľnenie

V prípade, že si želáte Vašu stránku zviditeľniť (umiestniť na 1. strane výpisu danej kategórie), kontaktujte naše obchodné oddelenie.