Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Projekty a granty EÚ - poradenstvo(229 záznamov)

1 - 25 z celkom 229 výsledkov
Odporúčame vám
Verejné súťaže, obstarávanie, projekty, granty, eurofondy.
Poradenské a informačné centrum - podnikateľská inkubácia a prenájom priestorov, mikropôžičky, komerčné vzdelávanie, akreditované kurzy, podpora podnika v EÚ, poradenstvo.
Poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním na poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
Environmentálne a energetické poradenstvo so zameraním na prípravu a riadenie projektov a euro-projektov. Posudzovanie vplyvov investičných činností, stratégií a programov na životné prostredie.
Poskytovanie odborných služieb súvisiacich s manažmentom podania Žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov.
Aplikovaný a teoretický ekologický výskum. Príprava podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Vypracovávanie expertíz zoológie a ekológie. Príprava metodík.
Príprava projektov k žiadosti o NFP z podporných programov, poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, usmernenie verejného obstarávania.
Poradenská spoločnosť, ktorá organizuje profesionálne manažérske a obchodné tréningové a vzdelávacie programy.
Poradenstvo pri vypracovávaní žiadostí o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov s príslušnými prílohami – finančná analýza, rozpočet, návratnosť investície, ostatné povinné prílohy žiadosti.
Advokátska kancelária - obchodné, pracovné a občianske právo, právo podnikania a manažmentu, zdravotné a verejné právo.
Poradenstvo, vypracovanie a implementácii projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.
Spracovanie a realizácia projektov z fondov EÚ - prieskum trhu počas prípravy projektu, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, manažment verejného obstarávania, poradenstvo.
Konzultačná spoločnosť - posúdenie možnosti financovania z eurofondov, grantových programov, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie finančnej analýzy, CBA analýzy.
Zabezpečovanie a tvorba projektov a programov regionálneho rozvoja, vytvorenie informačných sietí a kanálov v rámci Trnavského regiónu. Konzultácie a poradenstvo.
Združenie zamerané na rozvoj regiónu. Konzultácie o predvstupových a štrukturálnych fondoch EÚ, poradenstvo o fondoch EÚ, vypracovanie analýz a stratégií.
Rozvoj regiónu Nitrianskeho kraja prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Získavanie domácich a zahraničných grantov, poradenstvo.
Sprostredkovanie komplexných služieb v oblasti procesu získania a čerpania dotácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Poradenstvo pre slovenské podniky pri príprave projektov na získanie nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie.
Jazyková škola - nemčina, taliančina, angličtina pre deti od 3 rokov až po seniorov. PC kurzy, kurzy účtovníctva. Odborné semináre, a webináre. Projekty a záujmové vzdelávanie.
Ponuka zákazkovej strojárskej výroby pre automobilový priemysel. Poradenské služby v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie.
Služby v oblasti účtovníctva, audítorstva a spracovania ekonomických projektov na čerpanie finančných prostriedkov z EU pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond.
Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ.
Spracovanie dát, vypracovanie projektov a poradenstvo k európskym projektom, administratívne práce, podnikateľské poradenstvo.
Podpora MSP v prihraničnom SK-Ua regióne. Podpora spolupráce s Ua podnikateľmi. Podpora výstavby siete nabíjacích staníc elektromobilov "Zelené kolesá" v prihraničnom SK-Ua-Hu regióne.