Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Psychologické poradenstvo(334 záznamov)

26 - 50 z celkom 334 výsledkov
Odporúčame vám
Zabezpečovanie zdravého vývoja detí a mladistvých, poskytovanie pomoci deťom a mladistvým v núdzi.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školskom prostredí cestou školskej a rovesníckej mediácie.
Psychologické, špeciálno - pedagogické, logopedické a preventívne poradenstvo. Oblasť emocionálneho vývinu a výchovy dieťaťa, rodinných a kamarátskych vzťahov. Tréning rodičovských zručností.
Psychoterapia, párová terapia, psychologické služby, poradenstvo.
Psychodiagnostika, psychoterapia, vyšetrenia vodičov, pracovníkov SBS, vyšetrenia na zbrojné preukazy, psychologické poradenstvo. Odborné poradenstvo pre vodičov v súvislosti s alkoholom.
Poradenstvo rodičom, prípadne terapia pre rodičov, ambulancia klinického psychológa, individuálna psychoterapia, párová terapia, či práca s rodinou, práca s dorastom a dospelými.
Klinická psychológia, poradenstvo pri výbere povolania, krízach v povolaní, pri pocite stresu, vyčerpania, starostiach s deťmi alebo dospievajúcimi, psychoterapia, antistresové programy a relaxácia.
Ambulancia klinickej psychológie - diagnostika a psychoterapia pre dospelých a dospievajúcich. Depresia, úzkosť, problémy v správaní u detí, výchovné problémy, zvládanie stresu.
Terapia - riešenie osobných a párových problémov, koučing, pomoc pri ťažkostiach v zamestnaní spojených s potrebou osobnostného rastu.
Diagnostika a poradenstvo vo vzdelávacom, osobnostnom a sociálnom vývine detí a žiakov základných a stredných škôl.
Poradenstvo pre deti, ich rodičov a dospelým osobám v prípade porúch učenia, správania, koncentrácie, pozornosti, úzkostných stavov, agorafóbie či panickej poruchy.
Psychologická a sociálna diagnostika, prognostika, terapia a poradenstvo. Poradenstvo pri voľbe povolania, servis pre rodičov, prednášky a semináre.
Ambulancia psychológa - psychologické poradenstvo, klinická psychológia, posudzovanie spôsobilosti vodičov, vyšetrenia SBS a grafológia. Psychoterpia a odborné konzultácie.
Bezplatné psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, diagnostika, terapia a prevencia deťom, rodičom a pedagógom
Psychoterapia - hlbinná, relaxačno - symbolická, behaviorálna. Poradenstvo, psychodiagnostika, vyšetrenia pre výkon profesie, komunikačné tréningy.
Špeciálno - pedagogická poradňa poskytujúca logopedické služby.
Arteterapia pre jednotlivcov, páry, skupiny a firmy.
Poradenské služby pre deti a mládež, príprava na povolanie - poradenstvo, psychologicko-pedagogická poradňa, pomoc mladým ľuďom.
Psychologické poradenstvo - ponuka relaxačných techník za účelom sebakontroly a na podporu koncentrácie, poradenstvo pri rozvode, partnerské a manželské krízy.
Ambulancia klinickej psychológie- vyšetrenie držiteľov/žiadateľov o držanie/nosenie strelnej zbrane a streliva. Dopravná psychológia - vyšetrenia vodičov.
Poradenská a prednášateľská činnosť v oblasti kineziológie, odblokovanie príčin fyzických a psychických problémov.
Súkromná prax klinickej psychológie a psychoterapie v Bratislave so špecifickým zameraním na oblasť drogových závislostí, závislosti od alkoholu a závislostí od činností ako je patologické hranie.
Individuálne - meranie intelektového nadania, diagnostika školskej zrelosti, špecifických vývinových porúch učenia, porúch pozornosti a správania.