Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

SOŠ pedagogické a filozofické(18 záznamov)

1 - 18 z celkom 18 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o strednej odbornej škole pedagogického smeru, ktorá ponúka dvoj a štvorročné denné štúdium.
Stredná škola zameraná na výučbu a výchovu učiteľov a sociálnych pracovníkov - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogické lýceum.
Študijné odbory - vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy, sociálno-výchovný pracovník, pedagogické lýceum. Pomaturitné štúdium - špeciálna pedagogika, učiteľstvo.
Gréckokatolícka škola. Študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník, vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť.
Súkromná stredná škola podnikania - informácie o škole, fotogaléria, zoznamy žiakov, učiteľov a predmetov. Ponuka študijných odborov a prezentácia školského časopisu.
Vzdelávanie študentov v študijných odboroch sociálno - výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium, 2 roky štúdia, stredné odborné vzdelanie ISCED 4A.
Súkromná stredná odborná škola. Vyučovanie odborov pedagogickej akadémie a obchodnej akadémie.
Denné a externé štúdium - manažment regionálneho cestovného ruchu, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník, animátor voľného času, špeciálna pedagogika.
Študijné odbory - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník. Pomaturitné štúdium.
Možnosť štúdia v odboroch sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy, biotechnológia, afarmakológia.
Štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, kultúrno - výchovný pracovník a vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť.
Súkromná sociálno-právna akadémia pre rómske komunity. Kvalifikácia - sociálno-výchovný pracovník, pracovník na sociálnych úradoch a samospráve.
Štúdium v odbore animátor voľného času a sociálno - výchovný pracovník. Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odboroch sociálno - právna činnosť a verejná správa.
Denné štúdium v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogické lýceum.
Štúdium v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník.