Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Stredné školy(2 364 záznamov)

1 - 25 z celkom 2 364 výsledkov
Odporúčame vám
História školy, učiteľský zbor, žiaci, krúžky, projekty, fotogaléria.
Gymnázium, štvorročné štúdium, rozšírená výučba jazykov, príprava na vysokú školu.
Záujmové projekty pre študentov. Aktivity školy, profesori, študenti, fotogaléria, kontakty.
Gymnázium so zameraním na umeleckú výchovu, cudzie jazyky a informatiku.
Tanečné konzervatórium - praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu scénického tanečného umelca. Vlastný domov mládeže a školská jedáleň.
História školy, študentské aktivity, pedagogický zbor, akcie a projekty školy, fotogaléria.
Konzervatórium - stredná škola s vyučovaním hry na dychové, bicie, strunové, akordeónové a klavírne hudobné nástroje. Vyučovanie spevu, tanca a herectva
stolár,technik CNC zariadení,technik drevostavieb,tvorba nábytku a interiéru,mechanik počítač.sietí.
Súkromné gymnázium poskytuje úplné stredné vzdelanie v 2 odboroch - gymnázium a šport, možnosť študovať aj externou formou (dištančne).
Folklórna skupina - vystúpenia na rôznych spoločenských udalostiach, oslavách, svadbách, krstinách.
Tanečné konzervatórium - klasický tanec, balet, moderné tanečné techniky, slovenský ľudový tanec.
Študijné odbory - Mechanik číslicovo riadených strojov (2412 K) - priemyselná mechatronika, Mechanik nastavovač (2411 K), Mechanik elektrotechnik - v oblasti automatizačnej techniky (2697 K), Mechanik elektrotechnik - v oblasti informačných technológií (2697 K), Mechanik elektrotechnik - v oblasti autotronika (2697 K). Učebné odbory - autoopravár, Elektromechanik - automatizačná technika, obrábač kovov, strojný mechanik. Nadstavbové štúdium.
Študijné odbory - kozmetik, obchodný pracovník, regionálny cestovný ruch, obchodná akadémia. Učebné odbory - kaderník, stolár, predavač, hostinský, kuchár, strojárstvo. Nadstavbové štúdium.
Praktická škola pripravuje absolventov špeciálnej základnej školy na samostatnejší život v rodine, v chránenom bývaní, prípadne pre prácu v chránených pracoviskách alebo dielňach.
Súkromná stredná odborná škola s možnosťou štúdia v odboroch - kaderník, kozmetik, stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, murár, podnikanie v remeslách a službách.
Špeciálna škola - vzdelávanie a výchova mládeže s mentálnym postihnutím. Učebné odbory - stavebná výroba, obchodná prevádzka, gastrononicke služby, kožiarska výroba, cukrárska výroba.
Súkromná stredná odborná škola ochrany majetku a osôb, 4 ročné štúdium ukončenie maturitnou skúškou s uplatnením v oblasti bezpečnosti štátu. Polícia, mestská polícia, armáda, súkromná bezpečnosť, príprava žiakov na vysokú školu, ekonómia, právo, telesná výchova, psychológia, profesijná sebaobrana.
Študijné odbory - informačné systémy a služby, klientsky manažér pošty, kozmetik. Učebné odbory - manikér-pedikér, kaderník, krajčír, fotograf. Nadstavbové štúdium vlasová kozmetika,
Štúdium v rozsahu strojárstvo, elektrotechnika, nástrojár, elektromechanik.
Informácie o škole, aktuality, študijné odbory, technické medicínske odbory. Podmienky prijatia, výsledky skúšok, organizácia školského roku, fotogaléria, pedagogický zbor.
Štukatér.Štukatérske práce, štuková výzdoba pre interiér a exteriér, reštaurovanie štukovej výzdoby, formy a umelý kameň.
Štúdium v odbore obchodná akadémia a informačné systémy a služby - hospodárske informácie.