Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy(796 záznamov)

1 - 25 z celkom 796 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Študijné odbory - ekonomické lýceum, obchodná akadémia a športová trieda obchodnej akadémie. Príprava na vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania. Pomaturitné štúdium - cestovný ruch.
Bilingválne vyučovanie, jazykové certifikáty, možnosť štúdia v zahraničí, výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov, príprava študentov na vysoké školy.
Výuka teoretických i praktických vedomostí z oblasti zdravotníctva. Vyučenie v odbore zdravotný asistent.
Vzdelávanie v oblasti zdravotníctva - denný a večerný študijný a učebný odbor zdravotnícky asistent, večerný učebný odbor sanitár. Špecializovaný študijný program - starostlivosť o seniorov.
Stránka žilinského gymnázia, život a história školy, aktuality, študijný plán, pedagogický zbor, študenti.
Študijné odbory - technické a informatické služby, obchod a podnikanie, kozmetička, animátor, odevný dizajn. Učebné odbory - autoopravár, elektromechanik, krajčír, kaderník. Nadstavbové štúdium.
Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a služieb a Odborné učilište.
Študijné odbory - hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, kozmetik, spoločné stravovanie, marketing. Učebné odbory - kuchár, čašník, cukrár, kaderník.
Vzdelávanie žiakov v trojročnom učebnom odbore obchodná prevádzka – pomocné práce pri príprave jedál.
Stredná odborná škola elektrotechnická - štúdium, prijímacie skúšky, aktivity školy, galéria, absolventi, študentská rada, dokumenty.
Študijné odbory - mechatronika, strojárstvo v špecializácii grafické systémy a špecializácii stavba automobilov, technické lýceum, logistika, elektrotechnika v špecializácii počítačové systémy.
Štúdijné odbory, aktuality, zoznamy žiakov, projekty, aktivity, štipendiá, fotogaléria.
Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským. Gymnázium. Študijný odbor - obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu .
Učebné odbory - kaderník, predavač, kuchár, čašník, pekár, krajčír, cukrár, murár. Študijné odbory - hotelová akadémia, operátor stavebnej výroby, pracovník marketingu, kuchár, čašník, kozmetička.
Informácie o škole, pedagogickom zbore, prijímacích pohovoroch, príprava odborníkov v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestného ruchu. Vyššie odborné štúdium.
Príprava žiakov vo vzdelávacích programoch informačno-komunikačné technológie, počítačové siete, poštové a bankové činnosti.
Študijné odbory - mechanik, mechanik a programátor strojov, mechanik počítačových sietí, elektrotechnik. Učebné odbory - autoopravár, elektromechanik, stolár, inštalatér, stavebná výroba. Nadstavba.
Štúdium v odbore obchodná akadémia a informačné systémy a služby - hospodárske informácie.
Súkromná sociálno-právna akadémia pre rómske komunity. Kvalifikácia - sociálno-výchovný pracovník, pracovník na sociálnych úradoch a samospráve.
Študijné odbory - hotelová akadémia, čašník, kozmetik, kuchár, operátor stavebnej výroby, drevárskej a nábytkárskej výroby. Učebné odbory - hostinský, inštalatér, kuchár, kaderník, murár. Nadstavba.
Päťročné slovensko-španielske, slovensko-čínske bilingválne štúdium, osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a kultúru.
Príprava žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti pre výkon povolania v študijných odboroch zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár a sanitár.
Študijné odbory - kozmetička a vizážistka, kaderník, podnikanie v remeslách a službách. Učebné odbory - fotograf, vlasová kozmetika, kaderník. Pomaturitné štúdium - kozmetička a vizážistka.