Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stredné školy(800 záznamov)

1 - 25 z celkom 800 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Stránka gymnázia, história školy, aktuality, študijný plán, pedagogický zbor, študenti.
Stredná odborná škola polytechnická - výuka žiakov pre oblasť strojárenstva, poľnohospodárstva, rozvoj vidieka a služieb. Mechatronik, cukrár, pracovník marketingu, obchod a podnikanie, auto-opravár.
Štúdium na gymnáziu so zameraním na cudzie jazyky s cieľom prípravy na štúdium na vysokých školách. Možnosť voľby zo 4 svetových jazykov - anglický, ruský, nemecký a francúzsky.
Všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie a príprava študentov na vysokoškolské štúdium.
Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium, 2 roky štúdia, stredné odborné vzdelanie ISCED 4A.
Študijné odbory - mechanik počítačových sietí, operátor stavebnej výroby, pracovník marketingu, mechanik lietadiel. Učebné odbory - autoopravár, maliar, murár, inštalatér, elektromechanik, stolár.
Informácie o škole sv. Vincenta de Paul - vzdelávanie a výchova je založená na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.
Študijné odbory - kozmetik, kozmetička a vizážistka, propagačná grafika, fotografický dizajn. Učebný odbor - kaderník. Nadstavbové štúdium - vlasová kozmetika, podnikanie v remeslách a službách.
Obchodná akadémia - príprava študentov na vykonávanie ekonomických a podnikateľských činností.
Učebné odbory - murárske práce, stavebné zámočníctvo, maliarske a natieračské práce, stavebné tesárstvo, služby a domáce práce, opatrovateľská starostlivosť.
Informácie o bilingválnom gymnáziu, informácie pre rodičov, študentov a učiteľov, aktuality.
Študijné odbory - technické lýceum, biotechnológia a farmakológia, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, potravinárstvo.
Všeobecné vzdelanie v rámci štvorročného a osemročného gymnázia, športového gymnázia a bilingválneho anglicko - slovenského gymnázia.
Všeobecné i odborné vzdelanie. Moderné vybavenie - v učebniach IKT, jazykových laboratóriách, knižnici. Strediska praktického vyučovania.
Príprava absolventov pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania. Dĺžka vzdelávania 5 rokov.
Vzdelávanie v odbore obchodná akadémia - príprava na vykonávanie ekonomických činností.
Stredná priemyselná škola stavebná s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Informácie o škole, učiteľoch a štúdijných oboroch.
Údaje o škole, študijné odbory, ubytovanie, projekty, konferencie a semináre. Štúdium v oblasti vinárstva a ovocinárstva.
Obchodná akadémia - agropodnikanie, manažment reg.cest.ruchu, kozmetička, cukrár, kuchár, kaderník, autoopravár, obrábač kovov, predavač, stolár, mäsiar, cukrár kuchár, hostinský. Nadstavba.
Konzervatórium s rôznymi študijnými odbormi - hudobno - dramatické umenie, tanec, spev, hudba.
Škola ponúka 4-ročné denné štúdium, 2-ročné pomaturitné štúdium v odboroch: animovaná tvorba, grafický design, fotografický design a odevný design.
Štúdium v odboroch obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, bilingválny odbor v anglickom jazyku. Školský internát, jedáleň.
Štúdium obchodnej akadémie - krúžky pretekárskeho písania na stroji, nemecký, anglický a francúzsky jazyk, aplikovaná ekonómia a študentské firmy.