Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Správa prírodných zdrojov(501 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
26 - 50 z celkom 501 výsledkov
Odporúčame vám
Projektovanie stavieb a inžiniering, stavebno-montážne a dekontaminačné práce, nakladanie s nebezpečným odpadom, priemyselné čistenie, antikorózne a protipožiarne nátery, obchodná činnosť.
Bezpečnosť pri práci, technik požiarnej ochrany, poradenské služby v oblasti životného prostredia, odpadové hospodárstv, ochrana vôd, ochrana ovzdušia. Školenia BOZP, OPP, EKO.
Odborné práce na stromoch - prístrojové vyšetrenie stromov, tomografia, ťahová skúška - arboristika, rez orez stromov, výrub stromov - frézovanie pňov - AIRSPADE - prekorenite=lné bunky TreeParker - inštalácia korunového istenia - presadba stromov - optimalizácia podmienok pre stromy na stanovišti
Zber separovaných odpadov - plastu, papira, skla, kovových obalov, elektroodpadu a pneumatík osobných vozidiel.
Správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Starostlivosť o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.
Prevádzkujeme zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Zabezpečujeme zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny.
Výkup železného šrotu, neželezných kovov, papiera a plastov.
Výkup druhotných surovín, triedenie a spracovanie odpadového papiera, železného odpadu, fólie a farebných kovov.
Výkup druhotných surovín zo železa, liatiny, antikoru a farebných kovov, elektromotorov a káblov.
Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese, skartácia dokumentov. Prenájom dopravnej techniky a kontajnerov.
Sťahovacie služby - byty, domy, kancelárie, trezory, piána, sklady, archívy, vypratávanie. Možnosť zapožičania 30 ks krabíc na sťahovanie bytov a domov.
Projekcia, výroba a servis betonárky, špeciálne betonárne, recyklačné zariadenia, zásobníky a dopravníky, riadiace systémy a váhy.
Environmentálny servis. Bezpečnostný poradca ADR. Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. Predaj a servis priemyselných kolies na VZV.
Komplexné navrhovanie záhrad a verejných priestranstiev pre súkromný a verejný sektor - vypracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia sadových a terénnych prác, údržby a konzultácie.
Environmentálne poradenstvo a manažment v oblasti: - vodné hospodárstvo - ochrana ovzdušia - odpadové hospodárstvo - rozšírená zodpovednosť výrobcov - integrovaná prevencia - školenia.
Kosenie trávy, mulčovanie zelených plôch, hnojenie trávnika a odstránenie burín, strihanie živých plotov a porez drevnej hmoty.