Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne materské školy - Banskobystrický kraj(20 záznamov)

Slovensko Štátne materské školy - Banskobystrický kraj
1 - 20 z celkom 20 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Voľnočasové aktivity, krúžky, rozvoj sociability, emocionality detí, dôraz na zdravý životný štýl, záujmové krúžky, predškolská výchova, poskytovanie základného vzdelania.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania a výchovná a pedagogická činnosť.
Materská škola - predškolská príprava zameraná na biorytmus, zdravú výživu detí, vekové, psychické a fyzické danosti dieťaťa. Rozvoj individuality každého dieťaťa, podpora k samostatnosti.
Výchovná a vzdelávacia činnosť pre deti a mládež, športový, počítačový, literárno-dramatický krúžok, individuálny prístup, výlety, exkurzie. Starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Materská škola - stravovanie, krúžky, poplatky. Výchovno - vzdelávací proces, materiálne vybavenie materskej školy.
Základná škola s materskou školou - zamestnanci, projekty, školská jedáleň, materská škola, súťaže, žiaci.
Základná škola s MŠ Sama Vozára. Štátna základná škola, príprava žiakov na stredné školy, vyučovací jazyk slovenský.
Základné vzdelanie, pedagogická a výchovná činnosť, edukačné aktivity, enviromentálna výchova, zdravý životný štýl detí, školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou v Muráni, predškolská výchova detí do 6 rokov, základné vzdelávanie do 15 rokov, príprava na strednú školu.
Základná škola s materskou školou.Vyučovanie cudzích jazykov a prvkov regionálnej výchovy. Záujmové krúžky, súťaže, aktivity, školský klub detí, stravovanie. Predškolská výchova detí do 6 rokov.
Predškolská a školská príprava detí, vyučovanie v slovenskom a maďarskom jazyku.
Základná škola s materskou školou. Výučba všeobecných predmetov, ekologická, enviromentálna výchova, cudzie jazyky, organizovanie kultúrnych a športových akcií, výletov.
Materská škola. Učenie základným hygienickým návykom, rozvoj komunikácie u detí, rozoznávanie geometrických tvarov a rozlišovanie farieb, jednoduché matematické počty, cudzie jazyky, šport.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie, edukačné aktivity, telesná výchova, enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo rodičom aj deťom.