Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne materské školy - Košický kraj(22 záznamov)

Slovensko Štátne materské školy - Košický kraj
1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou v Borši. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava a výchova detí.
Materská škola. Celodenná a poldenná starostlivosť pre deti od 2,5 do 6 rokov. Regionálna, zdravotná a environmentálna výchova.
Predškolská príprava detí, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia.
Predškolská výchova detí. Krúžková činnosť - plávanie, tanec, gymnastika, taekwondo, anglický jazyk, výtvarná, keramika, Lego.
Prevádzkovanie štátnej materskej školy s celodennou a poldennou starostlivosťou o deti od 2 do 6 rokov.
Informácie o škole, vnútorný poriadok, kalendár, rozvrh, suplovanie, učitelia, triedy, predmety, učebne, krúžky, knižnica.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Materská škola s poskytovaním celodennej starostlivosti pre deti od 2 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Informácie o školských aktivitách, triedach, žiakoch a učiteľoch. Aktuality o škole.
Materská škola s jedálňou a celodennou prevádzkou. Hudobno – pohybové aktivity, výuka hry na sopránovú zobcovú flautu, tvorivá dramatika, výtvarné zameranie, výuka cudzieho jazyka.
Informácie o základnej a materskej škole. História, zamestnanci školy, úspechy žiakov, fotogaléria, projekty, školský časopis.
Materská škola, predškolská príprava detí, zaradenie detí do tried podľa veku, individuálny prístup, rozvoj emocionality, sociability dieťaťa, grafomotorické cvičenia.
Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, predprimárne vzdelávanie detí, výučba aj v maďarskom jazyku.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, aplikácia projektu Učíme sa moderne.
Predškolská výchova, primárna výchova a vzdelávanie na základnej škole. Pohybové a voľnočasové aktivity, šport, kultúra, vštepovanie spoločenských hodnôt.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí, základné vzdelanie pre žiakov do 15 rokov. Záujmové krúžky, aktivity, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí, základná výuka detí do 15 rokov. Účasť žiakov na rôznych krúžkoch.
Materská škola. Predprimárne vzdelanie a celodenná starostlivosť o deti vo veku 2 - 6 rokov. Jazyková výchova, matematické predstavy, výtvarná, literárna, hudobná, telesná a enviromentálna výchova.
Materská škola s dvoma heterogénnymi a dvoma homogénnymi triedami s kapacitou 72 detí. Možnosť stravovania a výchovno - vzdelávacích aktivít.
Prevádzkovanie materskej školy - 4. triedy. Oznamy, aktivity, kalendár akcií.