Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne materské školy - Nitriansky kraj(30 záznamov)

Slovensko Štátne materské školy - Nitriansky kraj
Komárno (1)
Levice (2)
Nitra (5)
Nové Zámky (12)
Šaľa (2)
1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Štátna materská škola. Predprimárne celodenné vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov.
Vyučovanie žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť žiakov, výchovno-vzdelávacie aktivity.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Materská škola. Poskytovanie celodennej výchovy a vzdelávania pre deti od 3 do 6 rokov.
Materská škola, edukačné aktivity, pohybové hry, zdravý životný štýl detí, rozoznávanie geometrických tvarov, rozlišovanie farieb, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, logopedická starostlivosť.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o deti predškolského veku. Dôraz na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, rozvoj motoriky, osobnosti dieťaťa.
Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Materská a základná škola s programom Zdravej školy - predškolská výchova, výuka žiakov, športové aktivity.
Materská škola. Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj grafomotoriky, tvorivosti a komunikačných schopností. Výučba anglického jazyka, enviromentálna výchova.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Grafomotorické aktivity, programy, pohybové hry a voľnočasové aktivity, tvorivosť a rozvoj osobnosti dieťaťa. Certifikát školy podporujúcej zdravie.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, projekty.
Základné a predškolské vzdelávanie a výchova detí. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti.
Materská škola. Enviromentálna výchova, osvojovanie základných hygienických návykov, učenie spoločenským hodnotám, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, telesná výchova, výlety, exkurzie.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Detské jasle a materská škola - starostlivosť o deti. Denný program, tvorivé aktivity a oznamy.
Materská škola - výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti v predškolskom veku, grafomotorické cvičenia, pohybové a športové aktivity, výlety.
Základná a materská škola s vyučovacím jazykom slovenským - rozvíjanie vedomostí detí, športové aktivity, 11 záujmových krúžkov.
Základná a materská škola s podporou záujmových činností - počítačový, dramatický, redakčno - rozhlasový krúžok, tvorivé dielne, šport. Zoznam žiakov, tried, učiteľov.
Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov základnej školy na stredné školy.
Základná s materskou školou . Záujmové krúžky - šport, biologický krúžok, mediálny, letecko-modelársky krúžok, práca s počítačom.
Materská škola so základnou školou - záujmové krúžky a projekty Zdravá škola, Infovek, Enviromentálny projekt, Školské ovocie, Mliečna liga, školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou zameraná na vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka.