Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne základné školy(799 záznamov)

1 - 25 z celkom 799 výsledkov
Odporúčame vám
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola, výchova, vzdelávanie a špeciálne poradenstvo pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Základná škola v Spišskom Štiavniku. História školy, pracovníci, oznamy, školská činnosť, galéria.
Materská škola a prvý stupeň základnej školy. Školská jedáleň, školský klub, školské ihrisko a dvor.
Využívanie inovačných prístupov, integrované tematické vyučovanie, semináre, tvorivé dielne, záujmové krúžky.
Základná škola. Vzdelávanie a výchova detí. Oficiálna stránka základnej školy - o škole, novinky, triedy, zamestnanci, fotoalbum.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolskej prípravy, organizovanie školských akcií a súťaží, pohybové a športové aktivity, záujmové krúžky.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Základná škola - školské projekty a akcie, krúžky, školský klub detí.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, IT, hudobnú výchovu, telocvičňa a školská dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Informácie o základnej škole, zamestnancoch. Učebný plán, projekty, krúžková činnosť, aktuality.
Základná škola Spišská Nová Ves. Aktivity školy, pedagogický zbor, jedálny lístok, žiaci, fotogaléria.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základné vzdelanie pre žiakov, plavecké a hokejové športové triedy, školská knižnica, školská jedáleň.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Základná škola - výchova detí, zoznam tried, žiakov a učiteľov. História školy, súťaže, novinky.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.