Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne základné školy(803 záznamov)

1 - 25 z celkom 803 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, zapájanie sa do projektov.
Informácie o škole, záujmové krúžky, súťaže, aktivity, školský klub detí, stravovanie. Noviny, dokumenty.
Základná škola, výchova detí od 6 do 15 rokov. Učitelia, žiaci, triedy, akcie, súťaže, krúžky, jedálny lístok.
Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.
Vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti, mimoškolské aktivity.
Základná vzdelanie pre žiakov. Triedy, krúžky, učitelia, rozvrhy, novinky, kalendár, kontakt.
Informácie o škole, rozvrh, kalendár, učitelia, triedy, krúžky, knižnica.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Základná škola. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy a aktuálne suplovania.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, školské stravovanie, akcie, súťaže, projekty.
Základná škola, informácie o škole a štúdiu, novinky, rozvrh, učitelia, predmety, maturita.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Základná škola jazykového (anglický, nemecký a ruský jazyk) a športového zamerania - športová príprava zameraná na ľadový hokej a športovú gymnastiku.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity, technická výchova, divadelné a výtvarné súťaže. Organizácia školy, fotogaléria, rada školy. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 6. ročníka.
Profil školy, aktivity školy, informácie o rozvrhu, učiteľoch a žiakoch.
Základná škola v Trenčíne. História školy, krúžky, projekty, informácie, galéria.
Realizácia priorít výchovy a vzdelávania, vyučovanie formou interaktívneho zážitkového učenia, projektového vyučovania a inscenačných metód.
Aktivity školy, projekty - Infovek, Lego Robolab, Otvorená škola, Digitálni Štúrovci.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolskej prípravy, organizovanie školských akcií a súťaží, pohybové a športové aktivity, záujmové krúžky.
Základná škola pre 1. a 2. stupeň. K dispozícií jedáleň, knižnica a školský klub.