Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Štátne základné školy(596 záznamov)

1 - 25 z celkom 596 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Praktická škola. Výchova a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Škola je umiestnená v tichom prostredí mestskej časti Prešova na Sídlisku III, s dobrou dostupnosťou (MHD, prístupové cesty), obklopená zeleňou.
Základná škola, výchova, vzdelávanie a špeciálne poradenstvo pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola v Spišskom Štiavniku. História školy, pracovníci, oznamy, školská činnosť, galéria.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Základná škola. Vzdelávanie a výchova detí. Oficiálna stránka základnej školy - o škole, novinky, triedy, zamestnanci, fotoalbum.
Využívanie inovačných prístupov, integrované tematické vyučovanie, semináre, tvorivé dielne, záujmové krúžky.
Základná škola - školský klub detí, záujmové krúžky, základné vzdelanie žiakov.
Základná škola. Všeobecné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, mimoškolské aktivity.
Informácie o škole, žiaci, zamestnanci školy, práce školy, školský časopis. Úspechy, oznamy, nadané deti.
Základná škola v Spišskej Novej Vsi. Profilácia školy, aktivity, súťaže, fotogaléria, aktuality. Zoznamy tried, žiakov, školská jedáleň.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, školské stravovanie, akcie, súťaže, projekty.
Základná škola - informácie pre žiakov a rodičov, záujmové krúžky, projekty, súťaže.
Základná škola. Záujmové krúžky, aktivity, súťaže, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Základná škola s rozšírením vyučovaním hudobnej výchovy, činnosť speváckeho zboru, krúžky a podujatia na škole.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, IT, hudobnú výchovu, telocvičňa a školská dielňa. Školský klub detí, jedáleň.