Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne základné školy(805 záznamov)

1 - 25 z celkom 805 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť. Školský klub detí, jedáleň.
Škola s rozšírenou výučbou cudzích jazykov, matematiky a telesnej výchovy.
Zameranie na výučbu všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Základné vzdelanie žiakom 1. až 9. ročníka, príprava žiakov na ďalšie vzdelanie, stravovacie služby. Aktuality, aktivity, úspechy, fotogaléria, prezentácie, časopis.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, predškolská výchova, krúžky.
Základné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole a pedagogickom zbore.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola - záujmové krúžky, projekty, súťaže.
Základná škola na s vyučovacím jazykom slovenským - o škole, rozvrh, predmety, učebne, žiaci, učitelia, projekty školy, školský časopis.
Základná škola. Informácie o škole, profilácia, poslanie, vybavenie, organizácia vyučovania. Rozvoj osobnosti, rozvoj talentovaných žiakov, vzdelávanie žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Základné vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Základné vzdelanie, vedenie detí k zdravému spôsobu života - ochrana zdravia a života, aplikácii informačno - komunikačných technológií.
Základná škola - informácie o škole, zamestnanci, profil školy, aktivity, kontakty, prístup k elektronickej žiackej knižke.
Vzdelávanie žiakov s rozumovými nedostatkami a autizmom. Diagnostické, psychologické, psychoterapeutické a špeciálnopedagogické služby.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola. Záujmové krúžky, aktivity, súťaže, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.
Vzdelávanie a výchova žiakov od 6 do 16 rokov, príprava žiakov na stredné školy.Novinky, triedy, krúžky, rozvrh.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolskej prípravy, organizovanie školských akcií a súťaží, pohybové a športové aktivity, záujmové krúžky.
Škola s cieľom pretvárania tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka a na výučbu jazykov. Základné vzdelávanie.