Štátne základné školy
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Štátne základné školy(799 záznamov)

1 - 25 z celkom 799 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne. Príjemné prostredie. Zuzkin park.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov od prvého po deviaty ročník, príprava na stredné školy.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, IT, hudobnú výchovu, telocvičňa a školská dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Základné vzdelanie pre žiakov, plavecké a hokejové športové triedy, školská knižnica, školská jedáleň.
Informácie o základnej škole, zamestnancoch. Učebný plán, projekty, krúžková činnosť, aktuality.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Základná škola - výchova detí, zoznam tried, žiakov a učiteľov. História školy, súťaže, novinky.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Predškolská príprava pre deti a základné vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Vyučovanie základných predmetov, anglického a nemeckého jazyka od 1. triedy, záujmová činnosť žiakov. Triedy pre zdravotne oslabené deti
Informácie o základnej škole, pedagógoch, krúžkoch, zaznamenaných úspechoch školy, školskom klube.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Vyučovanie všeobecných predmetov - čítanie, písanie, matematika, spev, maľovanie v maďarskom jazyku.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.