Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 490 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 490 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, tanečným a literárno dramatickým odborom.
Informácie o základnej škole. Pedagogický zbor, aktivity a záujmové krúžky na škole, triedy, rozvrhy tried.
Základná škola. Vzdelávanie a výchova detí. Oficiálna stránka základnej školy - o škole, novinky, triedy, zamestnanci, fotoalbum.
Poskytovanie základného vzdelania pre ďalšie štúdium a výchovná činnosť.
Základná škola so zameraním na výučbu cudzích jazykov, informatiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedných predmetov, telesnej výchovy.
Základná škola so športovými triedami, s triedami pre nadaných žiakov s rozšíreným vyučovaním matematiky prírodovedných predmetov. Výučba cudzieho jazyka od 1. triedy, olympiády, krúžkové aktivity.
Informácie o škole, história, učitelia, predmety, aktuality. Zoznam tried, školský časopis, fotogaléria.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Základná škola - špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným postihom a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Školský klub, jedáleň, telocvične, plaváreň, ihrisko a tenisové kurty.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Základná škola - školská jedáleň, záujmové krúžky, podujatia a výlety. Fotoalbumy, triedy, učitelia.
Základná škola - základné vzdelanie, školská jedáleň, knižnica, školský klub.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti.
Základná škola s materskou školou, predprimárne vzdelávanie, príprava žiakov na stredné školy. Dôraz na zdravý životný štýl, rôzne športové a pohybové aktivity.
Vzdelávanie žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy. Školský klub, centrum voľného času, jedáleň.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školská pošta.
Základná škola. Informácie o škole, profilácia, poslanie, vybavenie, organizácia vyučovania. Rozvoj osobnosti, rozvoj talentovaných žiakov, vzdelávanie žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
Vzdelávanie a predškolská výchova detí. Vyučovanie všeobecných predmetov, mimoškolské aktivity, krúžky.