Základné školy, zoznam škôl
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 495 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 495 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola. Športové aktivity a súťaže, pracovné vyučovanie, divadelné a výtvarné súťaže, príprava pre ďalšie vzdelávanie. Prevádzka školskej jedálne. Príjemné prostredie. Zuzkin park.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov od prvého po deviaty ročník, príprava na stredné školy.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF a špeciálnymi triedami pre vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, IT, hudobnú výchovu, telocvičňa a školská dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Základné vzdelanie pre žiakov, plavecké a hokejové športové triedy, školská knižnica, školská jedáleň.
Informácie o základnej škole, zamestnancoch. Učebný plán, projekty, krúžková činnosť, aktuality.
Súkromná spojená škola pre deti predškolského veku až stredoškolského veku.
Základná škola - výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v štyroch samostatne stojacich budovách. K školskému areálu patrí multifunkčné ihrisko, atletická dráha, altánok a workoutové ihrisko.
Spojená škola - Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a Bilingválne evanjelické gymnázium Juraja Tranovského.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Súkromná základná umelecká škola - literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, hudobný odbor - zborový, sólový spev, keyboard, gitara, flauta.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.