Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 491 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 491 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimovyučovacie aktivity.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Základná škola s vyučovaním v maďarskom jazyku. Stredná odborná škola so zameraním kaderník, hostinský s nadstavbou.
Základná a materská škola. Informácie o škole, učiteľskom zbore, žiakoch a aktivitách školy.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Základné vzdelanie, vedenie detí k zdravému spôsobu života - ochrana zdravia a života, aplikácii informačno - komunikačných technológií.
Základná škola, ktorá poskytuje plnohodnotné vzdelanie pre deti od 1.do 9. ročníka, výchova detí.
Základné vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Základné vzdelanie pre žiakov, plavecké a hokejové športové triedy, školská knižnica, školská jedáleň.
Základná škola - informácie o škole, zamestnanci, profil školy, aktivity, kontakty, prístup k elektronickej žiackej knižke.
Základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb. Oznamy, aktuality, žiacka knižka a práce žiakov.
Málotriedna základná škola zameraná na výchovu a vzdelávanie v triedach 1. - 4. ročníka.
Primárne vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a ich príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Základná škola s vyučovaním v maďarčine - organizovanie školských akcií, záujmových krúžkov, školská družina.
Základné informácie o súkromnej základnej škole s materskou školou. Aktuality, kontakt, fotogaléria.
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.
Výchovno-vzdelávací proces na základnej a materskej škole. Organizovanie školských akcií, záujmová činnosť v školskom klube detí, rozvoj tvorivosti, logického myslenia, grafomotoriky.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.