Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 485 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 485 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Rozvíjanie žiakov v duchovnej oblasti, vzdelávanie zamerané na matematiku, prírodovedné predmety, anglický jazyk a informatika.
Základná škola. Pedagogický zbor, predmety, výchovné poradenstvo, školský klub, jedáleň a poriadok, história, žiaci.
Príprava na základné vzdelanie žiakov, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, voľnočasové aktivity.
Základná škola. Škola zapojená do projektov Infovek. Žiaci, zamestnanci, história školy, súťaže.
Základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a špeciálnymi triedami pre vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Súkromná základná škola. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka, umelecko - pohybová a dramatická príprava pre deti.
Výchova detí od 6 do 15 rokov. História školy, novinky, zoznam žiakov, rozvrhy, fotoalbumy, odkazy na ďalšie stránky školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - školské aktivity, organizovanie akcii, krúžky.
Súkromná základná škola - informácie o škole, štúdium, história, knižnica, jedálny lístok, krúžky, školský časopis.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty a príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola. Informácie o základnej škole - kalendár, učitelia, triedy, žiaci, skúšky, známky, jedálny lístok.
Školský časopis, žiacke projekty, vedenie školy, predmetové komisie, školský klub detí, kontakty na školu.
Základná škola - štúdium všeobecných a humanitných predmetov, cudzích jazykov, záujmové krúžky.
Základná škola - vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku. Vyučovanie anglického jazyka od 3. triedy, inovačné vyučovanie, vydávanie školského časopisu.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov - záujmové útvary športu, matematiky, jazyky, ekologický a žurnalistický krúžok.
Škola s vyučovacím jazykom maďarským: mimoškolské činnosti, školský klub detí, aktivity.
Organizovanie akcií pre žiakov, výchova a vzdelávanie, rozvíjanie schopností, talentu, vyučovanie jazykov.
Štátna základná a materská škola, vyučovanie v maďarskom jazyku, budovanie pozitívneho vzťahu k okoliu, prírode, dôraz na zdravý vývin detí, školské aktivity, záujmové kluby.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Informácie o základnej škole, novinky, predmety, triedy, učitelia, rozvrhy.
Základná škola - školský klub detí, vyučovanie, vnútorný poriadok školy, rada rodičov, školský časopis, maďarský jazyk.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.