Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 482 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 482 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola. Výchova a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Základná a materská škola. Informácie o škole, učiteľskom zbore, žiakoch a aktivitách školy.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Fotoalbum, informácie o škole, novinky, kalendár, učitelia, žiaci, záujmové krúžky.
Súkromná anglicko - slovenská základná škola, materská škola a gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. Zoznam žiakov, predmety, krúžky a učebné plány.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, výchovné poradenstvo, rozvíjanie sociability, emocionality detí, pohybové hry, športové aktivity, krúžková činnosť.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej. Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky.
Informácie o škole, projekty, krúžky, aktivity. Trieda pre mimoriadne nadané deti.
Základná škola - informácie o aktivitách, novinkách. Zoznamy žiakov, tried a učiteľov. Školský časopis a jedálny lístok.
Základná škola - školský klub detí, projekty, školský časopis, školská jedáleň.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania, výchovná a pedagogická činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, športové stredisko.
Základné vzdelanie v 1. až 4. ročníku, príprava detí na vstup do života, vyučovanie základných predmetov.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov. Školský klub detí, špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihnutím.
Základné vzdelanie, vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové útvary - mimoškolská činnosť.
Základná škola s materskou školou. Rozvoj žiakov so zameraním na tanečnú a hudobno - dramatickú výchovu.
Základná škola s materskou školou - poskytovanie základného vzdelania deťom, predškolská príprava, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, školské projekty, výchovné poradenstvo.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od prvej triedy, školský športový klub, školský klub detí.