Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 497 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 497 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Vyučovanie všeobecných predmetov - čítanie, písanie, matematika, spev, maľovanie v maďarskom jazyku.
Informácie o krúžkoch a akciách školy, jedálny lístok, rozvrh, školský klub detí, výchovný poradca.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Poskytovanie základného vzdelania. Výučba cudzích jazykov, športové aktivity, práca s internetom. Informácie o škole, projekty školy, učiteľský zbor, rada školy.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Základná škola, aktuality zo školy, dokumenty, krúžková činnosť, školský klub detí, rozvrhy.
Základná škola - oznamy, novinky a aktuality. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Prevádzka školskej jedálne.
Poskytovanie výchovno-vzdelávacích služieb. Dôraz na zdravý životný štýl detí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, voľnočasové a pohybové aktivity, šport.
Informácie o škole, história školy, fotoalbum, kalendár aktivít a prázdnin, informácie o učiteľoch, žiakoch a predmetoch.
Kresťanská výchova a vzdelávanie žiakov v rámci povinnej školskej dochádzky, rozvíjanie tvorivého myslenia, osobnosti a samostatnosti, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.
Základná škola Rohožník - výuka všeobecných predmetov, cudzích jazykov, telesná a enviromentálna výchova, dzravý životný štýl, poskytovanie poradenstva rodičom aj deťom.
Základná škola, informácie o činnosti a projektoch, organizácia školy.
Výchovno - vzdelávací proces je realizovaný v kresťanskom duchu. Možnosť vzdelávania sa v cudzích jazykov a práce s počítačom.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, aktivity, školské súťaže.
Súkromná základná škola. Príprava detí prvého stupňa na štúdium osemročných gymnázií. Vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
Vzdelávanie žiakov základnej školy, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 1. – 9. ročníku.