Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 484 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 484 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola. Informácie o škole, profilácia, poslanie, vybavenie, organizácia vyučovania. Rozvoj osobnosti, rozvoj talentovaných žiakov, vzdelávanie žiakov so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské hodnoty, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov a náboženstva, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Súkromná základná škola vyučujúca v slovenskom a anglickom jazyku. Využíva progresívnu metódu CLIL.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov, cudzích jazykov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základné vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Základné vzdelanie, vedenie detí k zdravému spôsobu života - ochrana zdravia a života, aplikácii informačno - komunikačných technológií.
Základná škola - informácie o škole, zamestnanci, profil školy, aktivity, kontakty, prístup k elektronickej žiackej knižke.
Základná škola. Vzdelávanie žiakov na stupňoch 1 až 9. Práca s nadanými deťmi, školské krúžky na rozvoj schopností a zručností detí, organizovanie projektov, výletov, kultúrnych akcií.
Spojená škola - Materská škola sv. Košických mučeníkov, Základná škola sv. Košických mučeníkov, Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov, Gymnázium sv. Košických mučeníkov.
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami - vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Záujmové krúžky.
Vzdelávanie a výchova žiakov, organizovanie rôznych podujatí a akcií. Prevádzkovanie škôlky.
Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov, žiakov vo veku od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.
Vzdelávanie žiakov s rozumovými nedostatkami a autizmom. Diagnostické, psychologické, psychoterapeutické a špeciálnopedagogické služby.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola. Záujmové krúžky, aktivity, súťaže, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí, výchovné poradenstvo rodičom aj deťom, záujmové krúžky, nácvik komunikačných schopností, ITV s prvkami daltonskej pedagogiky.
Predškolská príprava detí, športové aktivity, záujmové krúžky na pozitívne trávenie voľného času, rozvoj motoriky, tvorivosti.
Vzdelávanie a výchova žiakov od 6 do 16 rokov, príprava žiakov na stredné školy.Novinky, triedy, krúžky, rozvrh.