Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Stránky škôl a tried(2 726 záznamov)

Všetky lokality
Slovensko (1 967)
1 - 25 z celkom 2 726 výsledkov
Odporúčame vám
Záujmové projekty pre študentov. Aktivity školy, profesori, študenti, fotogaléria, kontakty.
Gymnázium so zameraním na umeleckú výchovu, cudzie jazyky a informatiku.
Materská škola - trojtriedna s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
História školy, študentské aktivity, pedagogický zbor, akcie a projekty školy, fotogaléria.
Základná škola s materskou školou, príprava žiakov na strednú školu, záujmové krúžky.
Základná umelecká škola. Umelecké odbory, koncerty, predstavenia, nácviky, krúžky. Tanečný, literárno-dramatický odbor výtvarný, hudobný odbor.
Základná umelecká škola s výtvarným odborom. Výstavy, exkurzie, ocenenia, pedagogický zbor.
Základná škola - vzdelávanie detí od 7-15 rokov, akcie, projekty, záujmové krúžky, súťaže a olympiády.
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Poskytovanie postgraduálneho vzdelávania v programoch MBA, MHA, MEM, MPA, DBA, BBA, LLM, MSc a LLD.
Základná škola, vedenie žiakov k tvorivosti, samostatnosti a zodpovednosti za svoje konanie v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva.
Informácie o základnej škole. Pedagogický zbor, aktivity a záujmové krúžky na škole, triedy, rozvrhy tried.
Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity a podujatia, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Súkromné gymnázium poskytuje úplné stredné vzdelanie v 2 odboroch - gymnázium a šport, možnosť študovať aj externou formou (dištančne).
Základná škola s prvým a druhým stupňom vzdelania, navštevovanie kultúrnych predstavení.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základné vzdelanie a výchovné činnosti, školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.
Praktická škola pripravuje absolventov špeciálnej základnej školy na samostatnejší život v rodine, v chránenom bývaní, prípadne pre prácu v chránených pracoviskách alebo dielňach.
Základná škola s materskou školou. Projekty, vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.