Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Gymnáziá(227 záznamov)

1 - 25 z celkom 227 výsledkov
Odporúčame vám
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.
Katolícke gymnázium - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie a pomoc kňaza, štúdium anglického a nemeckého jazyka, záujmové aktivity. Príprava na vysokoškolské štúdium.
Bilingválne slovensko - anglické gymnázium. Osemročné a päťročné bilingválne štúdium, štvorročné štúdium.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Gymnázium, ktoré používa namiesto učebníc online prostriedky. 5 – ročné anglické bilingválne gymnázium a 4 – ročné gymnázium so zameraním na aplikovanú informatiku.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Spojená škola - Základná škola Košická a Gymnázium Jura Hronca. Štvorročné, päťročné a osemročné bilingválne štúdium.
Informácie o škole, novinkách, predmetoch, učiteľoch, triedach, rozvrhoch, žiakoch, učebniach a štatistiky.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Informácie o škole, združení rodičov, rozvrhy hodín a časopis.
Oficiálna stránka školy - prehľad profesorov a študentov, informácie o prijímacích skúškach.
Súkromné športové gymnázium. Informácie pre študentov i uchádzačov o škole, história, pracovníci a študenti školy, akcie, vybavenosť, fotogaléria.
Gymnázium s maďarským vyučovacím jazykom - triedy s odborným zameraním na matematiku, fyziku, informatiku a cudzie jazyky.
Gymnázium zamerané na osemročné štúdium so slovensko - španielskou bilingválnou sekciou. Možnosť štvorročného aj osemročného štúdia.
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím. Vzdelávanie na škole je určené aj pre žiakov s chybami reči a sluchu.
História školy, informácie o štúdijných odboroch. Zoznam študentov a vedenia, fotoarchív, projekty, študentská a rodičovská rada.
Súkromné gymnázium so zameraním na výuku cudzích jazykov, profil školy, učebné plány, prijímacie pohovory, pedagógovia.
Vzdelávanie s osemročným - bilingválne zameranie, ekologické a štvorročným - všeobecné zameranie štúdiom.
Všeobecné gymnaziálne vzdelanie - klasické štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, jazykové osemročné štúdium so zameraním na nemecký jazyk.