Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Gymnáziá(507 záznamov)

1 - 25 z celkom 507 výsledkov
Odporúčame vám
História školy, štúdium, študenti, projekty, aktivity, predmetové komisie, prijímacie pohovory.
Gymnázium - všeobecno-vzdelávacia činnosť. Vyučovanie všeobecných, humanitných predmetov, cudzích jazykov.
Študijné zamerania na 8 a 4 ročné štúdium, vzdelávacie kurzy na PC, zoznamy žiakov, učiteľov absolventov a zamestnancov.
Mnohí rodičia a starí rodičia našich súčasných žiakov sú našimi absolventmi. Sme typom rodinného gymnázia. Citlivý a individuálny prístup učiteľov ku žiakom prispieva k dobrým vzťahom a pozitívnej pracovnej atmosfére. Prírodovedné a humanitné vzdelanie dopĺňame od školského roka 2023/2024 aj cielenou podporou výučby v anglickom jazyku.
Všeobecné gymnaziálne vzdelanie - klasické štvorročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, jazykové osemročné štúdium so zameraním na nemecký jazyk.
Osemročné gymnázium - výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu, príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.
Súkromné športové gymnázium. Informácie pre študentov i uchádzačov o škole, história, pracovníci a študenti školy, akcie, vybavenosť, fotogaléria.
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.
Súkromné gymnázium v dvoch študijných odboroch – v osemročnom s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a bilingválnom (slovensko–anglickom), ktorý je päťročný.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Gymnázium, ktoré používa namiesto učebníc online prostriedky. 5 – ročné anglické bilingválne gymnázium a 4 – ročné gymnázium so zameraním na aplikovanú informatiku.
Cirkevné gymnázium so štvorročnou formou štúdia - všeobecné vzdelávanie, duchovné vedenie, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách.
Spojená škola - Základná škola Košická a Gymnázium Jura Hronca. Štvorročné, päťročné a osemročné bilingválne štúdium.
Informácie o škole, novinkách, predmetoch, učiteľoch, triedach, rozvrhoch, žiakoch, učebniach a štatistiky.
Cirkevné gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský a španielsky jazyk. Gymnázium otvára aj triedu s bilingválnym štúdiom anglického jazyka.
Informácie o škole, združení rodičov, rozvrhy hodín a časopis.
Oficiálna stránka školy - prehľad profesorov a študentov, informácie o prijímacích skúškach.
Všeobecné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodovedné predmety a ovládanie jedného zo svetových jazykov.