Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné školy(57 záznamov)

1 - 25 z celkom 57 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná materská škôlka s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Materská škola - celodenná starostlivosť, výučba anglického jazyka, hudobná výchova spojená s tancom, výtvarná výchova.
Umelecké vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore.
Súkromná spojená škola - Súkromná stredná umelecká škola a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium.
Stredoškolské vzdelanie v odboroch zameraných na kultúru, umenie a cestovný ruch ukončené maturitnou skúškou.
Súkromná základná škola - informácie o škole, štúdium, história, knižnica, jedálny lístok, krúžky, školský časopis.
Materská škola pre zdravotne postihnuté deti. Špeciálno - pedagogická, logopedická, tyflopedická a psychologická starostlivosť.
Vzdelávanie žiakov podľa školského vzdelávacieho programu, rozšírená výučba anglického jazyka, príprava na stredoškolské štúdium.
Súkromná stredná škola podnikania - informácie o škole, fotogaléria, zoznamy žiakov, učiteľov a predmetov. Ponuka študijných odborov a prezentácia školského časopisu.
Súkromná jazyková škola s výučbou jazykov - anglický, nemecký, španielsky, taliansky, francúzsky, ruský, slovenčina pre cudzincov.
Zabezpečenie základného vzdelania a športovej prípravy na súkromnej základnej škole.
Študijné odbory - mechanik počítačových sietí, operátor stavebnej výroby, pracovník marketingu, mechanik lietadiel. Učebné odbory - autoopravár, maliar, murár, inštalatér, elektromechanik, stolár.
Študijné odbory - hotelová akadémia, obchodný pracovník, čašník, kuchár, marketing. Učebné odbory - čašník, kuchár, kaderník. Nadstavbové štúdium - obchod, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika.
Všeobecné vzdelanie v rámci štvorročného a osemročného gymnázia, športového gymnázia a bilingválneho anglicko - slovenského gymnázia.
Všeobecné i odborné vzdelanie. Moderné vybavenie - v učebniach IKT, jazykových laboratóriách, knižnici. Strediska praktického vyučovania.
Príprava absolventov pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania. Dĺžka vzdelávania 5 rokov.
Súkromná základná umelecká škola. Rozvíjanie talentu žiakov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom odbore.
Súkromná škôlka a jasličky s rozšírenou výučbou anglického jazyka pre deti od veku 0 mesiacov do 6 rokov. Počas leta ponuka jednodňových táborov.
Súkromná základná škola celodennej starostlivosti vyučujúca v slovenskom jazyku.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.
Súkromná materská škola. Starostlivosť o deti vo veku od 2 do 7 rokov. Výučba anglického jazyka.
Združenie zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení, podpora fungovania, inovácie vo vzdelávaní, legislatíva databázy, informácie pre rodičov.
Súkromná stredná odborná škola, jazykové kurzy španielčiny a angličtiny. Výučba jazykov príbehom, rozprávkou, piesňou, tancom, kresbou, zážitkom.
Súkromná základná umelecká škola. Hra na klavíri, keyboarde, zobcovej flaute, husliach, viole, violončele, gitare, bicích nástrojoch, spev. Kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie.