Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné vysoké školy(40 záznamov)

1 - 25 z celkom 40 výsledkov
Odporúčame vám
Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.
Univerzita je jednou z najväčších súkromných univerzít vyučujúca v anglickom jazyku v Prahe. Študijné programy sú založené na výučbových štýloch používaných na amerických vysokých školách.
Vysoká škola so zameraním na ekonomickú informatiku, programovanie, grafiku. Prípravný ročník pre pracujúcich. Akreditácia a hodnotenie.
Súkromná vysoká škola - vzdelávanie, výskum, produkcia a šírenie poznatkov a inovácií aplikovaných študijných programov a vedných disciplín.
Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického a právneho zamerania a nadväzujúcim magisterským štúdiom s ekonomickým zameraním.
Bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine v centre Prahy, založené na amerických a britských tradíciách. Multikultúrne prostredie, česká aj prestížna americká akreditácia WSCUC. Ponúkame tiež možnosť štúdia na partnerských univerzitách v USA, alebo výmenné pobyty na európskych univerzitách v rámci programu Erasmus.
Súkromná vysoká škola. Štúdium v akreditovaných Bc. a Mgr. odboroch - Hoteliérstvo, Hospitality Management, Manažment destinácie cestovného ruchu, Marketingová komunikácia v službách.
Možnosť štúdia na súkromnej neuniverzitnej vysokej škole so zameraním na ekonómiu, ekonomiku, humanitné a spoločenské vedy.
Súkromná vysoká škola. Bakalárske študijné programy - Ekonomika a insolvence, Ekonomika a management. Celoživotné vzdelávanie.
Súkromná škola - bakalárske, magisterské a doktorské študijné odbory, knihovňa, fotogaléria. Potrebné informácie pre študentov i verejnosť.
Súkromná vysoká škola technického charakteru - výhradne štúdium logistiky v prvých dvoch stupňoch terciárneho vzdelania.
Vysoká škola - kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.
Súkromná vysoká škola. Vzdelanie na piatich fakultách – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie.
Plnenie poslania pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, rozvíjať a rozširovať výber ďalších akreditovaných študijných odborov.
Zabezpečenie úplného vysokoškolského vzdelávania so získaním vysokoškolského diplomu a titulu inžinier.
Fakulta masmédií s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a marketingovej oblasti a v manažmente podnikov tohto sektoru.
Cieľom fakulty je uspokojiť spoločenskú objednávku vzdelávania pracovníkov pracujúcich s informačnými technológiami a príbuzných, s informatikou súvisiacich, profesií.
Súkromná neštátna vysoká škola regionálneho významu. V sieti európskeho vzdelávania je tu pre minimálne bilingválne vzdelávanie, dovzdelávanie a prevzdelávania občanov V4.
Vedomosti zo sociálnej práce, základy psychológie a psychopatológie, sociálnej komunikácie, sociológie, demografie, základy informatiky, analytických a štatistických metód.
Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.