Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Súkromné školy - Prešovský kraj(32 záznamov)

Slovensko Súkromné školy - Prešovský kraj
Bardejov (4)
Humenné (3)
Poprad (5)
Prešov (14)
Sabinov (2)
Svidník (2)
1 - 25 z celkom 32 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná materská škola - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti predškolského veku.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.
Informácie pre rodičov, aktuálne problémy, pracovníci, akcie, ciele a prístupy pri výchove detí, predškolská príprava, fotogaléria.
Súkromné jasle a materská škola AURA pre detičky od 10-tich mesiacov života.
Súkromná škola s hudobným odborom. Individuálne a skupinové vyučovanie na hudobné nástroje a spev.
Základná umelecká škola s umeleckými odbormi - tanečný, literárno-dramatický, hudobný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
Škola poskytuje prípravu v odbore tanca, hudby, výtvarnej výchovy, literárno - dramatickom odbore.
Špeciálna súkromná základná škola pre žiakov so znevýhodnením. Zoznamy žiakov, krúžky, triedy a učitelia.
DAMA - Súkromná základná umelecká škola, študijné odbory - hudobný, literárno-dramatický, tanečný odbor, výtvarný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, výtvarným, tanečným a literárno dramatickým odborom.
Súkromné gymnázium, Súkromná základná škola. Vyučovanie aj v anglickom jazyku.
Súkromná základná škola - informácie o škole, štúdium, história, knižnica, jedálny lístok, krúžky, školský časopis.
Vyučovanie v tanečnom odbore - klasické a ľudové tance, spoločenské tance. Literárno-dramatický a výtvarný odbor.
Súkromná základná škola - novinky, galéria, predmety, časový harmonogram štúdia, krúžky, štatistika, digitálna knižnica, projekty, triedy, žiaci.
Základné informácie o škole a možnostiach štúdia v študijných odboroch poštový manipulant, poštová prevádzka, poštové a peňažné služby a manipulant poštovej prevádzky a prepravy.
Škola zameraná na oblasť reštauračných služieb, hotelierstva a obchodu. Výuka kuchárov, čašníkov, predavačov, hostinských, stredný manažment.
Študijné odbory - marketing, drevárstvo, podnikanie, kozmetik, animátor, dizajn, grafika, stavebníctvo. Učebné odbory - autoopravár, mäsiar, krajčír, stolár, manikér, kaderník. Nadstavbové štúdium.
Poskytovanie štúdia v učebných a študijných odboroch, nadstavbového štúdia a odborného výcviku. Organizovanie mimoškolskej činnosti, školských akcií a súťaží.
Súkromné konzervatórium. Komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. Hudba, spev a hudobno-dramatické umenie.
Všeobecné a odborné vzdelanie v študijných odboroch so zameraním na ekonomiku a obchod - obchodná akadémia a ekonomické lýceum.
Informácie o činnosti školy, profil absolventa, história školy, učebný plán.