Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Súkromné ZUŠ(45 záznamov)

1 - 25 z celkom 45 výsledkov
Odporúčame vám
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Súkromná základná umelecká škola Margecany poskytuje základy v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Detský folklórny súbor Jadlovček.
SZUŠ Strečnianska 20, Bratislava poskytuje základné umelecké vzdelávanie pre deti od 5 rokov veku, deti a mládež základných škôl a stredných škôl. Poskytuje vzdelávanie v hre na husliach, flaute, gitare, klavíri, v sólovom speve a skupinovom tanci. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách.
Umelecká škola s výtvarnými, hudobnými a tanečnými odbormi - klasický, moderný, ľudový tanec, hip-hop, break dance, step, spoločenské tance.
Poskytovanie umeleckého vzdelávania, efektívne využívanie voľného času detí, šírenie umenia, organizácia vystúpení, koncertov a tvorivých dielní.
Základná umelecká škola Quo Vadis. Hudba - husle, gitara, klavír, akordeón, flauta, spev. Tanec - ľudový tanec, spoločenské a latino tance, hip-hop, flamenco, dramatický a výtvarný odbor.
Súkromná základná umelecká škola - informácie o štúdium, škole a galéria fotografií.
Súkromná základná umelecká škola - vzdelávanie v hudobných, tanečných, výtvarných a literárno-dramatických odboroch.
Štúdium detí vo veku od 5 do 18 rokov, dospelých i študentov vysokých škôl. Tri študijné odbory - tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Umelecké vzdelávanie, výučba v dvoch umeleckých odboroch - tanečný odbor a literárno – dramatický odbor.
Príprava študentov na stredné a vysoké školy umeleckého smeru. Hudobný, výtvarný, tanečný, divadelný, literárno-dramatický odbor.
Odborné umelecké vzdelávanie pre deti predškolského veku, žiakov základných škôl, študentov stredných škôl.
Súkromná základná umelecká škola - základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore.
Súkromná umelecká škola. Vyučovanie vo výtvarnom a hudobnom odbore skupinovo alebo individuálne.
Súkromná základná umelecká škola - poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.
Súkromná základná umelecká škola. Praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho tanečného umelca.
Súkromná základná umelecká škola Jánoš. Hudobné, tanečné, dramatické a výtvarné odbory.
Súkromná základná umelecká škola pre deti so vzťahom k umeniu a humanitným predmetom.
Súkromná základná umelecká škola - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, výtvarným, tanečným a literárno dramatickým odborom.
Súkromná základná umelecká škola, ponúka výtvarné vzdelanie deťom od 4 rokov. Príprava žiakov na stredné umelecké školy.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, literárno dramatickým a tanečným odborom.