Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Súkromné ZUŠ(59 záznamov)

1 - 25 z celkom 59 výsledkov
Odporúčame vám
Umelecká škola s výtvarnými, hudobnými a tanečnými odbormi - klasický, moderný, ľudový tanec, hip-hop, break dance, step, spoločenské tance.
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Základné umelecké vzdelávanie pre deti od 6 rokov veku a mládež - hra na husliach, flaute, gitare, klavíri, sólový spev a skupinový tanec.
Poskytovanie umeleckého vzdelávania, efektívne využívanie voľného času detí, šírenie umenia, organizácia vystúpení, koncertov a tvorivých dielní.
Základná umelecká škola s tanečným odborom a detským tanečným súborom Jadlovček.
Súkromná základná umelecká škola - literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, hudobný odbor - zborový, sólový spev, keyboard, gitara, flauta.
Základná umelecká škola Quo Vadis. Hudba - husle, gitara, klavír, akordeón, flauta, spev. Tanec - ľudový tanec, spoločenské a latino tance, hip-hop, flamenco, dramatický a výtvarný odbor.
Súkromná základná umelecká škola - informácie o štúdium, škole a galéria fotografií.
Súkromná základná umelecká škola - výuka v umeleckých odbore tanečnom, výtvarnom, literárno - dramatickom.
Súkromná základná umelecká škola - vzdelávanie v hudobných, tanečných, výtvarných a literárno-dramatických odboroch.
Štúdium detí vo veku od 5 do 18 rokov, dospelých i študentov vysokých škôl. Tri študijné odbory - tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Umelecké vzdelávanie, výučba v dvoch umeleckých odboroch - tanečný odbor a literárno – dramatický odbor.
Umelecká škola s výtvarným, tanečným, hudobným a literárno - dramatickým odborom. Informácie o štúdium, aktivitách a projektoch.
Súkromná základná škola - klavír, spev. Škola pre záujemcov o hudobný odbor.
Príprava študentov na stredné a vysoké školy umeleckého smeru. Hudobný, výtvarný, tanečný, divadelný, literárno-dramatický odbor.
Odborné umelecké vzdelávanie pre deti predškolského veku, žiakov základných škôl, študentov stredných škôl.
Hudobno-tanečné štúdio súkromná základná umelecká škola - alternatívne hudobného a tanečné vzdelanie. Odbory - hudobno-tanečný odbor a hudobný.
Súkromná základná umelecká škola - základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore.
Súkromná umelecká škola. Vyučovanie vo výtvarnom a hudobnom odbore skupinovo alebo individuálne.
Súkromná základná umelecká škola - poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.
Súkromná základná umelecká škola. Praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho tanečného umelca.
DAMA - Súkromná základná umelecká škola, študijné odbory - hudobný, literárno-dramatický, tanečný odbor, výtvarný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba.