Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Systémy riadenia kvality - poradenstvo(123 záznamov)

76 - 100 z celkom 123 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenská a konzultačná firma so zameraním na zavádzanie systémov riadenia kvality. Odborné prehliadky a skúšky kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení, revízie.
Poradenstvo v oblasti manažmentu kvality pre automobilový priemysel. Podpora pri operatívnych procesoch a štruktúrach.
Poradenské a konzultačné služby - systémy manažérstva kvality, environmentálne prostredie, BOZP a marketing, organizácia vzdelávacích a tréningových programov a kurzov.
Služby vzdelávania a implementácie medzinárodných noriem manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti produkcie a metrológie.
Podnikové poradenstvo, vzdelávanie v podnikovom riadení, riadenie projektov, interné riadenie procesov, vyhľadávanie a rozvoj talentov, dohľad nad udržateľnosťou a rozvojom.
Služby v oblasti ochrany utajovaných skutočností subjektom uchádzajúcim sa o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, spracovanie bezpečnostných projektov.
Verejné obstarávanie. Realizácia E–aukcie v priamom prenose u vyhlasovateľa. Poskytnutie dodávateľov pre danú komoditu. Poradenstvo na každú E–aukciu. Marketingový prieskum a školenia.
Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, bezpečnostného poradenstva, auditu, personalistiky, školení, riadenia kvality.
Poradca pre systémy riadenia ISO, konzultant a referent ISO. Pripravované systémy manažérstva. Kurzy v oblasti systémov manažérstva kvality a interný audítor. Prevádzkovanie servera o spevoch.
Poradenstvo - systémový manažment, manažment kvality, environmentálny manažment, manažment bezpečnosti informácií.
Finančné poradenstvo - finančné plánovanie, vytváranie finančných a investičných stratégií pre fyzické i právnické osoby. Poradenstvo v oblasti manažmentu, vedenia ľudí. Controling.
Certifikácia - manažérske systémy, audity, ekologické poradenstvo, inžiniering, získanie finančných prostriedkov z eurofondov, organizovanie akcií a podujatí.
Implementácia a dodávky softvéru. Služby v oblasti integrovaných systémov riadenia IMS, systémová integrácia informačných a audiovizuálnych technológií, riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Zaistenie všetkých činností potrebných k získaniu certifikátu kvality, pocertifikačný servis a údržba systému po dobu troch rokov s možnosťou predĺženia.
Certifikácia manažérskych systémov, organizovanie školení so zameraním na manažérstvo kvality.
Poradenské služby v oblasti TQM, registratúra, registratúrny plán, poriadok, certifikácia, systémy riadenia kvality, poradenstvo.
Podnikateľské poradenstvo, konzultačná, poradenská, školiaca činnosť riadenia spoločností a systémov kvality.
Poradenstvo pre nákupné a logistické procesy, krízové riadenie týchto procesov, školenia, coaching pracovníkov. Príprava, realizácia projektov pre súkromný a verejný sektor.
Poradenstvo manažmentu kvality a bezpečnosti - audit, školenie, monitorovanie a riadenie úrovne procesov, systémov, služieb, výrobkov a komponentov, procesný a personálny audit, outsourcing.
Poradenstvo, vzdelávacie školenia, semináre a kurzy, zavádzanie a spravovanie systémov riadenia kvality životného prostredia, BOZP.
Hospodársky rozvoj regiónu prostredníctvom podpory podnikov a verejného sektora - poradenstvo, vzdelávanie a budovanie systémov riadenia kvality, prenájom priestorov.
Poradenská a konzultačná činnosť a poskytovanie školení v oblasti riadenia a zlepšovania kvality - FMEA, systémy manažérstva kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949). Vývoj a predaj softwaru.
Poradenská a softvérová spoločnosť. Rozvoj systému riadenia, informačných systémov a informačných technológií.
Poradenská a softvérová spoločnosť - rozvoj systému riadenia, informačných systémov a technológií.
Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zvárania a nedeštruktívneho skúšania - príprava, budovanie a zavádzanie systémov kvality. Školenia pracovníkov v kvalite. Technická pomoc pri zváraní.